GTranslate

You are here

In this section

Multilingual parent meetings slated for Jan. 11

There will be an online meeting for multilingual parents and parents of EL students on Monday, Jan. 11. Important information will be presented on the ACCESS for ELs. Please join us at one of the following times on Monday, Jan. 11: 

 • 5:30-6:30 pm Meeting in English 
 • 6:30-7:30 pm Meeting in Somali
 • 7:30-8:30 pm Meeting in Spanish

Translations to additional languages are available upon request. We’ll be using the online meeting tool Google Meet. To request an email invitation or additional translation, look for the Multilingual Parent Meeting under “Latest News” on the front page of the district website at www.isd191.org, or simply click on this link: Multilingual Parent Meeting.

Agenda:

 • Information on the ACCESS 2.0 for ELs assessment
 • Updates on Hybrid & Distance Learning Models
 • Parent Question/Answer

Questions about the meeting? Contact the office, Cultural Liaison, or EL Teacher of your student’s school; or call Maria Arago at 952-707-6272 or email mkreiearago@isd191.org.


Waa lagu martiqaaday!

Waxaa laqaban doona kulamo khadka tooska ah kasoo qaybgali doonaan waalidiinta luuqadaha badan ku hadla iyo waalidiinta ardayda ELka maalinta Isniinta, Janaayo 11th. Macluumaad muhiim ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa oo kusaabsan imtixaanka ACCESS ee luqada/ELs. Fadlan kasoo qaybgak mid ka mid ah waqtiyada soo socda maalinta Isniinta, Janaayo 11th, 2021:

 • 5:30-6:30 pm Kulan Ingiriis ah
 • 6:30-7:30 pm Kulan Af-soomaali ah
 • 7:30-8:30 pm Kulan Af Isbaanishka

Tarjumaadaha luqadaha dheeraadka ah ayaa la heli karaa markii la codsado. Waxaan isticmaali doonaa aaladda kulanka ee khadka tooska ah ee Google Meet. Si aad u codsato martiqaad emayl ama turjumaad dheeri ah, kafiirso ama booqo khadka.

Multilingual Parent Meeting kahoos “Wararkii Ugu Dambeeyay” ee ku yaal bogga horee websaydhka www.isd191.org, ama si fudud u riix qadka ama linkigan: Multilingual Parent Meeting.

Ujeedada/Agenda

 • Macluumaadka ku saabsan imtixaanka ACCESS 2.0 ee qiimeynta ELs
 • Macluumaad cusub oo ku saabsan Noocyada waxbarashada Isku-dhexjirka & waxbarashada fog
 • Su'aalaha/ Jawaabaha Waalidka

Su'aalaha ku saabsan kulanka? Lasoo xiriir xafiiska, Iskuxiriiriyaha dhaqameed/Liaisons, ama Macalinka Barida Luqada ee dugsiga ardaygaaga; ama soo wac Maria Arago 952-707-6272, ama email usoo dir mkreiearago@isd191.org.


¡Está invitado!

Habrá una reunión en línea el lunes 11 de enero para familias multilingües y padres de estudiantes EL. Se presentará información sobre el Examen ACCESS 2.0 para estudiantes EL que comenzará en febrero. Únase a nosotros el lunes 11 por la tarde.

 • 5:30-6:30 pm Presentación en inglés
 • 6:30-7:30 pm Presentación en Somalí
 • 7:30-8:30 pm Presentación en Español

Hay intérpretes disponibles en otros idiomas a pedido. Utilizaremos la herramienta de reuniones en línea Google Meets. Puede unirse a la reunión en el sitio web de www.isd191.org. Para recibir una invitación por correo electrónico, seleccione Reunión de padres multilingüe bajo “Latest News” en la página principal, o simplemente haga click ahora en este enlace: Multilingual Parent Meeting

Agenda:

 • Información sobre el examen ACCESS 2.0 para ELs
 • Noticias actuales de las academias híbridas y virtuales
 • Pregunta / respuesta de los padres
Categories:
Posted: Thursday, January 7, 2021 - 15:32