GTranslate

You are here

In this section

Due to winter weather and driving conditions, meal distribution on Friday, Jan. 15 is canceled

Because winter weather and bad driving conditions are expected, there will be no student meal pickup on Friday, Jan. 15. Instead, during meal pick up today - Thursday, Jan. 14 - District 191 will provide meals for today, Friday, Saturday, Sunday and Monday, which is a no school day.
 
More information about pickup locations is online at www.isd191.org. Families that aren't able to pick up today and need food for the weekend can contact One91 Food and Nutrition Services at 952-707-2080. 
 
The district is continuing to monitor the weather. If any other programs or activities/athletics are affected, we will communicate as soon as possible. Please watch for more information.

Debido a que se espera un clima invernal y malas condiciones para conducir, no habrá comida para recoger para los estudiantes el viernes 15 de enero. En cambio, durante la recogida de comida hoy, jueves 14 de enero, el Distrito 191 proporcionará comidas para hoy, viernes, sábado, Domingo y lunes, que es un día sin clases. 
 
Hay más información sobre los lugares de recogida en línea en www.isd191.org. Las familias que no pueden recoger hoy y necesitan comida para el fin de semana pueden comunicarse con Servicios de alimentos One91 al 952-707-2080. El distrito continúa monitoreando el clima. Si cualquier otro programa o actividad / atletismo se ve afectado, nos comunicaremos lo antes posible. Esté atento a más información.

Madaama, xaaladaha cimilada qaboobaha iyo xaladaha wadida baburta la filayo in ay helis noqdaan, ma jiri doona qaadashada cuntada ardaydaa Jimcaha 15ka Janaayo ee Degmadda 191, sidaa darteer maanta cuntada markaad soo qaadaynaysaan Khamiista 14ka Janaayo, waxaa la idin soo siin doono cuntooyinka maalmaha Jimcaha, Sabdiga, Axada, iyo maalinta Isniinta oo iskuul jiri doonin. 

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha laga soo qaado cuntada ayaa laga heli karaa khadka tooska ah www.isd191.org. Qoysaska aan awoodin inay soo qaadaan maanta una baahan raashinka ardayda ee dhammaadka isbuuca waxay lasoo xiriiri karaan Kooxda Adeegyada Cuntada One91 oo lambarkooda yahay 952-707-2080.

Degmadu waxay sii wadi doonan ilaalinta cimilada iyo isbedalada hawada. Haddii aad ka qayb qataan barnaamijyo kale ama howlo kale /ciyaaraha fudud oo ay cimiladu samayso, waxaa laguula soo xiriiri doonnaa sida ugu dhakhsaha badan. Fadlan fiiro u lahow lana soco macluumaadka cusub oo dheeriga ah ee lasoo diri doono.

Categories:
Posted: Thursday, January 14, 2021 - 09:47