GTranslate

You are here

In this section

District 191 elementary schools will transition to distance learning

District 191 Superintendent Dr. Theresa Battle announced on Nov. 13 that the district’s elementary schools - including pre-kindergarten programs - will transition to distance learning beginning on Nov. 30 

The last day of the hybrid model for elementary schools will be Friday, Nov. 20.

There will be no school Nov. 23-25 for elementary school students, including those enrolled in One91 Virtual Academy. These days will provide time for teachers and programs to transition smoothly, and distance learning will start on Monday, Nov. 30. 

These changes include Pre-K and early childhood programs.

The transition to distance learning for middle and high school students was announced last week, with “no-school” days set for Nov. 16-18 and distance learning starting on Thursday, Nov. 19. See details about the transition for middle and high school students at www.isd191.org/COVID-19.  

“I have always said that the disease will dictate to us what we’re able to do,” said Superintendent Dr. Theresa Battle. “Unfortunately, COVID-19 continues to spread uncontrolled throughout our communities. While I believe we have taken every precaution to prevent spread within our schools, more drastic measures are needed to protect the health of our students and staff. The better we do at controlling this disease, the sooner students will be able to return to school.”

The decision to transition to distance learning came after consultation with state and county health officials, as well as with the District 191 COVID Advisory Committee, which includes staff, student and parent representatives. 

The Minnesota Safe Schools Plan for the 2020-21 School Year recommends secondary students to shift to distance learning when the county 14-day average COVID-19 case rate per 10,000 residents reaches or exceeds 30. The rates reported on Nov. 12 were 49.35 for Dakota County and 60.75 for Scott County. State and county health officials predict the number will continue to rise in coming weeks.

Families will receive specific information about distance learning from their schools. Information about services that are available for families, including free meals for students, is available at www.isd191.org/COVID-19


Dugsiyada hoose ee Degmada 191 ayaa u guuri doona waxbarashada fog

Kormeeraha Guud ee Degmada 191 Dr. Theresa Battle ayaa ku dhawaaqday Nofeembar 13 in dugsiyada hoose ee degmada - oo ay ku jiraan barnaamijyada dugsiga barbaarinta - ay u gudbi doonaan waxbarashada fog iyagoo ka bilaabaya Nofeembar 30. 

Maalinta ugu dambeysa ee qaabka isku dhafan ee dugsiyada hoose waxay noqon doontaa Jimce, Nofeembar 20.

Ma jiri doono iskuul loogu talagalay ardayda dugsiga hoose Nofeembar 23-25, oo ay ku jiraan kuwa ka diiwaangashan One91 Virtual Academy. Maalmahan waxay siin doonaan waqti ay barayaasha iyo barnaamijyadu si habsami leh ugu gudbaan, waxbarashada masaafada ayaa bilaabmi doonta Isniinta, Nofeembar 30. 

Isbeddeladan waxaa ku jira dugsiga barbaarinta iyo barnaamijyada carruurta.

U guurista waxbarashada masaafada ee ardayda dugsiga dhexe iyo sare waxaa lagu dhawaaqay usbuucii la soo dhaafay, iyada oo maalmo “dugsi la aana” loo qoondeeyay Nofeembar 16 ilaa 18 , waxbarashada fogaantuna waxa ay u bilaabanaysa Khamiista, Nofeembar 19. Eeg faahfaahin ku saabsan kala-guurka ardayda dugsiga dhexe iyo sare. 

"Marwalba waxaan dhihi jiray in cudurka uu tilmaami doono waxa aan sameyn karno," ayay tiri kormeeraha guud Dr. Theresa Battle. “Nasiib darrose, COVID-19 wuxuu ku sii fidayaa si aan la xakamayn dhammaan bulshadeenna. In kasta oo aan aaminsanahay inaan qaadnay taxaddar kasta si aan uga hortagno ku faafidda dugsiyadeenna dhexdeeda, haddana waxaa loo baahan yahay tallaabooyin aad u adag oo lagu ilaalinayo caafimaadka ardayda iyo shaqaalaha. Sida ugu wanaagsan ee aan ugu dadaalno xakameynta cudurkan waa sida ugu dhakhsaha badan ee ardaydu u awoodi doonaan inay ku noqdaan dugsiga.

Go'aanka u bedelashada waxbarashada fog wuxuu imaaday kadib wada-tashi ay yeesheen dowlada hoose iyo shaqaalaha caafimaadka ee degmada iyo sidookale Gudiga la-talinta COVID ee Degmada 191 kuwaasi oo kamid ah shaqaalaha, ardeyda iyo wakiilo katirsan waalidiinta.

Qorshaha Badbaadada Dugsiyada Minnesota ee Sanad Dugsiyeedka 2020-2021 wuxuu qeexayaa in ardeyda dugsiyada sare ay u bedeshtaan waxbarashada fog marki celceliska heerka kiisaska COVID-19 ka ee 14ka maalin ee Degmada uu gaaro ama uu dhaafo 30 qofood 10,000 qofba. Tirada laga soo sheegay Degmada Dakota, 12aad Nofeembar waxay aheed 49.35, Degmada Scott na waxay aheed 60.75. Saraakiisha dowlada hoose iyo kuwa caafimaadka waxay saadaaliyeen in tirada ay sii kordhi doonta asbuucyada soo socdo.

Qoysaska waxay aqbaar qaas ah oo kusaabsan waxbarashada fog ka heli doonaan dugsiyadooda. Xogta kusaabsan adeegyada u diyaarsan qoysaska iyo kuwa ardeyda oo kamid yihiin cuntada bilaashka ah, waxaa laga heli karaa www.isd191.org/COVID-19


Las escuelas primarias del Distrito 191 pasarán al aprendizaje a distancia

La Dra. Theresa Battle, Superintendenta del Distrito 191, anunció el 13 de noviembre que las escuelas primarias del distrito -incluidos los programas de jardín de niños- pasarán a la modalidad de aprendizaje a distancia el 30 de noviembre.

El último día de la modalidad híbrida para las escuelas primarias será el viernes, 20 de noviembre.

No habrá clases para los estudiantes de primaria del 23-25 de noviembre, incluidos aquellos inscritos en One91 Virtual Academy. Esos días darán tiempo para una transición ordenada para los maestros y los programas, y el aprendizaje a distancia comenzará el lunes, 30 de noviembre.

Estos cambios alcanzan a los programas de Pre-K y niñez temprana.

La transición hacia el aprendizaje a distancia para los estudiantes de secundaria y preparatoria se anunció la semana pasada y se fijaron días "sin clases" del 16 al 18 de noviembre; el aprendizaje a distancia comenzará el jueves, 19 de noviembre. Consulte los detalles de la transición para los estudiantes de secundaria y preparatoria. 

"Siempre dije que la situación de la enfermedad nos indicará qué hacer", dijo la Dra. Theresa Battle, Superintendenta. "Lamentablemente, el COVID-19 continúa propagándose sin control en nuestras comunidades. Aunque considero que hemos tomado todas las precauciones para evitar la propagación en nuestras escuelas, es necesario tomar medidas más drásticas para proteger la salud de nuestros estudiantes y personal. Cuanto mejor controlemos la enfermedad, más pronto podrán regresar los estudiantes a la escuela".

La decisión de hacer la transición a la educación a distancia se tomó después de consultar con los funcionarios de salud del estado y del condado, así como con el Comité Asesor del Distrito 191 para el COVID, que incluye representantes del personal, de los alumnos y de los padres.

El Plan Escuelas Seguras de Minnesota para el Año Escolar 2020-21 recomienda a los alumnos de secundaria cambiar a la educación a distancia cuando el promedio de casos nuevos COVID-19 en 14 días en el condado supere los 30 por cada 10.000 residentes. Las tasas reportadas el 12 de noviembre fueron de 49.35 para el condado de Dakota y de 60.75 para el condado de Scott. Los funcionarios de salud del estado y del condado pronostican que el número seguirá aumentando en las próximas semanas.

Las familias recibirán información específica sobre la educación a distancia de parte de sus escuelas. La información sobre los servicios disponibles para las familias, incluidas las comidas gratuitas para los alumnos, está disponible en www.isd191.org/COVID-19.

 
Categories:
Posted: Friday, November 13, 2020 - 15:24