GTranslate

You are here

In this section

District 191 transportation outlines expectations to keep students safe and healthy

We are asking families to please review our transportation expectations with their students to educate them on what is expected and why it is so important to follow them at all times while on the bus:

 • Wear a mask at all times while on the bus‼
 • One (1) student per seat, unless it is your sibling
 • Stay in your seat throughout the bus ride
 • Sit by the window and face forward
 • Window open (weather permitting)
 • Load bus from back to front keeping 6 feet of distance
 • Exit bus from front to back keeping 6 feet of distance
 • Remember your seat number for attendance
 • Sit in the same seat both to and from school each day

By having a controlled environment on the bus, we are able to keep students healthy and not exposed to COVID in the event someone becomes positive.

When a possible exposure to COVID is being investigated, the bus attendance is reviewed, students on the bus are interviewed, and at times, the camera footage on the bus is viewed.

In partnership with you, we want to educate and emphasize the expectations while riding the bus, as well as improve our health and safety practices.

Watch our Bus Safety Video here: https://youtu.be/zzsn_2GY6_g


Waxqabadkeena caafimaad iyo badbaadada baska waa mid aad ah muhiim, maadaama aan sii waddi doono waxbarashada la imaanayo "qof ahaan”. Waxaan ka codsaneynaa dadka waaweyn in ay dib u eegaan waxyaabaha laga filayo ardayda si’ay ubartaan waxa laga filayo markay baska soo raacaan iyo fahamsiinta tilmaamaha hoose:

 • Xirashada maaskaro waqtiyada ay baska saaran yihiin.
 • Marka kowaad (1) hal arday kursiiba, waa haddii aanu walaalkaa ahayn.
 • Kursigaaga in aad fadhidaan inta uu basku socdo.
 • Fariisho daaqadda xagga horena u jeedi.
 • Daaqadoo furan haddii (cimilada saamaxdo).
 • Baska ka rar gadaal iyo hore adoo 6 fuudh masaafo ah.
 • Ka dagtaan baska xaga hore iyo gadaal ardaydoo isku jira 6 fuudh qofka kale.
 • Xusuusnow lambarkaaga kursiga maxaa yeelay xaadiritaanka ayaa la qaadaa inta aad baska ka degayso.
 • Fadhiiso hal kursi maalin kasta dugsiga markaad imanayso ama ka bayso.

Hadii aan xakamayno ama aan ilaalino gudaha baska, waxaan awood uyeelanaynaa in hubino caafimaadka ardyada iyo in AYNAAN udhowaanin goob ay kasoo gaadhi karto COVIDka ama qof caburka qabo.

Haddii ay dhacdo in labaaro qof usoo gaadhay Covidka, xaadiritaanka baska ayaa dib loo eegi doona, ardayda baska saaran ayaa la wareysan doona, mararka qaar muuqaalka kaamerada baska ayaa la daawan doona. Si iskaashi ah, waxaan dooneynaa inaan ardayda waxbarno, oo aan ku xoojino talaabooyinka laga filayo inta aan basaska saaran yihiin oo aan hagaajineyno hawlaha caafimaadka iyo badbaadada.

Categories:
Tags:
Posted: Wednesday, October 28, 2020 - 13:38