GTranslate

You are here

District 191 invites multilingual families to a parent meeting

You are invited! There will be an online meeting for multilingual families to share information about the District 191 English Language Learning program and services. Please join us on Tuesday, October 20 at 5:30-7 p.m. using an online meeting tool called Google Meet. 

Agenda

 • EL Program Overview of Services for Hybrid and Virtual Academy
 • Screening Process
 • Communication from buildings/district
 • Enrollment Policies and Procedures
 • Parent Question/Answer

You can join the meeting by requesting an email invitiation to the Multilingual Parent Meeting.


Waa laggu Martiqaaday!

Waxaa kulan dhowr luqadood ah loo qaban doona walidiinta, kulankaas oo ku saabsan macluumaadka Degmadda 191 ee barnamijka Bartaha Luqada Ingiriiska iyo Adeegyadda. Fadlan nagala soo qaybgal Talaadada, 20 Oktoobar waqtiyada:

 • English & Somali 5:30-6:30  

 • English & Spanish 6:30-7:30 

adigoo isticmaalaya khadka kulanka Google Meet. Waxaad kulanka kasoo geli kartaa adigoo taga shabakada www.isd191.org. Bogga horre dooro kulanka luqadaha kala duwan/Multilingual Parent Meeting si aad uhesho fariin emayl martiqaad ah.

Mowduuca:

 • Dulmarka adeegyadda Barnaamijka EL ee waxbarashada Isku-dhexjirka iyo Waxbarashada Khadka

 • Nidaamka Qiimaynta

 • Isgaarsiinta macluumadka dhismaha/degmadda

 • Nidaam iyo habraaca diiwangelinta

 • Su’aalaha/Jawaabaha Waalidka


¡Está invitado!

 

Habrá una reunión en línea para familias multilingües para compartir información sobre el programa y los servicios de aprendizaje del idioma inglés del Distrito 191. Únase a nosotros el martes 20 de octubre por la tarde.

 • Inglés y Somalí 5:30-6:30

 • Inglés y Español 6:30-7:30

utilizando la herramienta de reuniones en línea Google Meets. Puede unirse a la reunión en el sitio web de  www.isd191.org. Para recibir una invitación por correo electrónico, seleccione Reunión de padres multilingüe bajo “Latest News” en la página principal, o simplemente haga click ahora en este enlace: Multilingual Parent Meeting

Agenda

 • Descripción general del programa EL de servicios para academias híbridas y virtuales

 • Proceso de evaluación

 • Comunicación de edificios / distrito

 • Políticas y procedimientos de inscripción

 • Pregunta / respuesta de los padres

Posted: Monday, October 19, 2020 - 10:02