GTranslate

You are here

In this section

Survey regarding fall planning sent to One91 families

There are about 7 weeks left until the start of the 2020-21 school year. There are still some things that we don’t know for sure, including exactly what school will look like this fall. We are planning for multiple scenarios, and I’m confident that our innovative school leaders and staff will create a plan that has students’ best interests at the center and reflects our values as a community.

Although I think we responded well to a very difficult situation, we also know that distance learning wasn’t perfect. We’ll be able to improve distance learning this fall based on what we learned, but that doesn’t replace the benefits of in-person instruction and social interaction that happens in schools. That leaves us torn between the desire for in person school and the need to make changes to keep everyone safe during the COVID-19 pandemic. 

I want you to know that as we move forward, our plan will be based on the safety of our staff and students, and our goal will be to provide choice for families and consistency.

I hope you’ll take a few minutes to review the information below and to provide your input through the survey. Your feedback is very important to our planning. 

Sincerely,

Dr. Theresa Battle, Superintendent

The Minnesota Department of Education (MDE) has asked school districts to plan for three possible scenarios when it comes to conducting the 2020-21 school year. Descriptions of those scenarios are below.

Regardless of which model is chosen, please know that parents will have an option to choose 100 percent distance learning for their students whether they have a specific medical need or simply do not feel comfortable sending their students back to school yet. In addition, for any in-person instruction, we will provide for increased health precautions based on the recommendations of public health professionals.. 

  • In-Person: Students would return to school as usual, but with increased health precautions such as masks, increased cleaning, social distancing and other measures, as recommended by public health experts. 
  • Distance Learning 2.0: Continue with distance learning for all students with some changes based on what we learned in the spring thanks to feedback from students, teachers and families. For instance, this may include some “synchronous” instruction, meaning times when students are online at the same time as their teachers. It may also include some in-person experiences for students who have specific needs.
  • Hybrid Model: A combination of in-person and distance learning. Students may be split into groups, where one group attends school in-person some days while the other group participates in distance learning. The groups would alternate so all students would have some in-person interaction. Because of their needs, younger students and students entering a new level (6th grade & 9th grade) might have more in-person time because of the greater need for social interaction and support.

We expect the state to provide direction by July 27 on which model we use. With input from staff and families, we expect to announce our plan in early August. 

Click here to take the survey


Faltan aproximadamente 7 semanas para comenzar el año escolar 2020-21. Aún hay algunas cosas que no sabemos con seguridad, incluso cómo será la escuela exactamente este otoño. Estamos haciendo planes para múltiples escenarios, y tengo la seguridad de que nuestros innovadores líderes escolares y miembros del personal crearán un plan centrado en el mayor interés de los estudiantes y que reflejará nuestros valores como una comunidad.

Aunque creo que respondimos bien ante cada situación difícil, también sabemos el aprendizaje a distancia que no fue perfecto. Podremos mejorar el aprendizaje a distancia este otoño basándonos en lo que aprendimos, pero eso no reemplaza los beneficios de la interacción social y la enseñanza en persona que se da en las escuelas, lo que nos divide entre el deseo por la escuela presencial y la necesidad de hacer cambios para seguridad de todos durante la pandemia de COVID-19.

Quiero que sepan que a medida que avanzamos, nuestro plan se basará en la seguridad de nuestro personal y de los estudiantes, y nuestra meta será proporcionar opciones a las familias y consistencia.

Espero que se tomen unos minutos para revisar la información que se encuentra a continuación y den su opinión a través de la encuesta. Sus comentarios son muy importantes para hacer nuestra planificación.

Atentamente,

Dr. Theresa Battle, Superintendente

El Departamento de Educación de Minnesota (MDE) ha pedido a los distritos escolares planificar tres posibles escenarios para el desarrollo del año escolar 2020-21. A continuación se describen esos escenarios.

Independientemente del modelo que se elija, debe saber que los padres tendrán una opción para elegir un aprendizaje 100 por ciento a distancia para los estudiantes si tienen una necesidad médica específica o simplemente aún no se sienten cómodos enviando a los estudiantes de regreso a la escuela. Además, para toda enseñanza presencial, estableceremos mayores precauciones de salud basadas en las recomendaciones de profesionales de la salud pública.

  • Presencial: Los estudiantes regresarían a la escuela como de costumbre, pero con mayores precauciones de salud, como el uso de mascarillas, mayor limpieza, distanciamiento social y otras medidas, según lo recomendado por expertos en salud pública.
  • Aprendizaje a distancia 2.0: Se continúa con el aprendizaje a distancia con algunos cambios basados en lo que aprendimos en primavera, gracias a los comentarios de estudiantes, docentes y familias. Por ejemplo, se puede incluir enseñanza “en simultáneo”, es decir, horas en que los estudiantes se encuentren en línea al mismo tiempo que sus docentes. También se pueden incluir algunas experiencias presenciales para aquellos estudiantes con necesidades específicas.
  • Modelo híbrido: Una combinación de aprendizaje presencial y a distancia. Los estudiantes se pueden dividir en grupos, un grupo asiste a la escuela en persona algunos días, mientras que el otro grupo participa en el aprendizaje a distancia. Los grupos se alternarían, de esta manera todos los estudiantes tendrían algo de interacción en persona. Debido a sus necesidades, puede que los estudiantes más jóvenes y los estudiantes que entran a un nivel nuevo (6.° grado y 9.° grado) tengan más tiempo de clases presenciales porque necesitan más apoyo e interacción social.

Esperamos que el estado proporcione la instrucción sobre el modelo que usaremos para el 27 de julio. Con las opiniones del personal y las familias, esperamos anunciar nuestro plan a principios de agosto. 

Tome la encuesta en Español


Waxa ka hadhay 7 cisho inta uu ka bilaabmayay anad dugsiyeedkii 2020-21. Wali waxa jira wax aan la hubin, oo dabcan ay ku jirto sida iskuulku u eekan karo dayrtan. Waxa aan qorshaynaynaa isku dayo faro badan, siddo kale kalsooni ayaan ku qabaa hogaamiyayaasha iskuulka ee halabuurka leh iyo shaqaalaheenu in ay samayn doonan qorshe ku sal go’an waxa u fiican ardayda isla mar ahaantana ay ka muuqato mabaadi’deena bulsheed. 

.In kasta oo aan u malaynayo in aan si fiican uga jawaabnay xaaladdii adkayd, haddana se waxa aan ognahay in waxbarashadii fogayd aanay fiicnayn. Waanu horumarin doonaa waxbarashada fog annaga oo ku salaynayna wixii aan baranay, laakiin taasi badal u noqon mayso faa’idooyinki uu laha macalinku iyo waliba is-dhexgalka ka dhaca iskuulada. Tani waxa ay inagaga tagaysaa in aan kala doorano rabitaanka dhigashada iskuulka iyo baahida in aan samayno isbadallo si aan qof walba u ilaalino badqabkisa inta lagu jiro xanuunkan safmarka ah ee COVID-19. 

Waxa aan doonayaa in aad ogaato in inaga oo horre u socona, haddana qorshaheenu uu ku salaysnaan doono badbaadada shaqaalaheena iyo ardaydeena, hadafkeenuna a uu noqon doono in aan siino qoysaska ikhtiyaaro iyo waliba joogtayn.

Waxaan rajaynaya in aad ku qaadan doonto waxooga daqiiqado ah si aad u fiiriso macluumadkan hoose oo aad buuxiso sahamintan. Falcelintaadu aad ayay muhiim ugu tahay qorshayntayada. 

Daacadloow,

Dr. Theresa Battle, Kormeeraha Guud

Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) waxa ay waydiisatay iskuulada degmooyinka ku yaal in uu qorshahoodu kala doorto saddex xaaladood oo dhici kara marka ay timaado siddii wax loo dhigan lahaa sanad dugsiyeedkan 2020-21. Sharaxaadda saddexdaas xaaladood waxa ay ka muuqdan halkan hoose.  

Ayadoon loo eegayn nooca la doorto, fadlan ogow in waalidiintu ay haystaan ikhtiyaar ah in ay u doori karaan ardaydooda waxbarashada fog boqolkiba boqol haba ahaato sababtu in ay leeyihiin daryeel caafimaad oo gaara ama kaliya aanay raaxo ku dareemayn in ay ardaydooda usoo diraan iskuulka wali. Intas waxa dheer, hagitaan walba oo shakhsiyadeed, waxa aan siin doona ka hortagyo caafimaad oo tiro badan oo ku salaysan soo jeedinta xirfadlayaasha caafimaadka dadweynaha.

  • Iskuul Imaanshiyo: Ardaydu waxa ay ugu soo laaban doonan iskuulka sidii caadiga ahayd, laakiin waxa la kordhin doonaa taxadarada caafimaaka oo ay ka mid yihiin xidhashada af-dabool, kordhinta nadiifinta, kala fogaanshiyaha bulshada, iyo tallaabooyinka ay soo jeediyeen khabiirada caafimaadka dadweynahu.
  • Waxbarashada Fog 2.0:  In loo sii wado waxbarashada fog  dhammaan ardayda iyada oo aan ku samaynay waxkabadel ku salaysan wixi aan baranay gu’gii waanay ku mahadsanyihiin falcelintooda ardaydu, macalimiinta iyo qoysasku. Tusaale ahaan, tan waxa lagu soo dari karaa hagitaan ‘’isku-dhafan’’, taas micnaheedu waxa weeyaan in ardaydu noqon doonan qaar khadka ku jira isla wakhtiga uu macalinku isna khadka ku jiro. Waxa kale oo laga yaabaa in ay ku jirto waxooga kulan shakhsiyadeed oo loogu talo galay ardayda leh baahiyaha gaarka ah. 
  • Hab isku-dhafan: Isku darka fasalo caadi loo dhiganayo iyo waxbarashada fog. Ardayda waxa loo kala qaybin laba kooxood, iyadoo  marka uu midi imaado fasalka ka kalana uu ka qayb-gali doono waxbarashada fog. Kooxuhu way is-badeli doonan si dhammaan ardaydu u wada helaan isdhexgalka. Iyada oo loo eegayo baahidooda, ardayda da’da yar iyo ardayda galaysa heer cusub ( fasalka 6aad iyo fasalka 9aad) waxa ay heli doonan in wakhtiyo badan yimaadan iskuulka sababto oo ah iyagu aad ayay ugu baahan yihiin is-dhexgelka bulshada iyo tageerada.   

Waxaan ka rajaynaynaa gobolku in uu bixiyo tilmaamaha July 27 iyo habka aan isticmaali doono. Soo jeedinta ka timid shaqaalaha iyo qoysaska, waxaan fileynaa inaan ku dhawaaqno qorshaheenna horaanta August. . 

Sahanka kuqaado luqada Somaliga

 

 

Categories:
Posted: Monday, July 20, 2020 - 12:00