GTranslate

You are here

In this section

Fall 2020 Update for families following governor’s announcement

One91 Families,

Today, we received some direction from Gov. Walz regarding the reopening of schools this fall. Generally, his guidance is for school districts to decide how they will offer school based on how COVID-19 is affecting their community and based on their ability to implement health and safety measures.  

We will announce the plan for our schools next week based on the situation in the One91 Community and feedback from parents and staff.

In any case, parents will have the option of choosing 100% distance learning for their students. In order to help us prepare to support those students, parents who want the 100% distance learning option for their children will be asked to register for it starting on Monday, Aug. 3. 

However we start the year, we will need to be flexible as conditions change throughout the year. 

Most importantly, we will keep our values at the forefront: equity and access for all students, protecting the health of our students and staff, keeping relationships at the center of our work, and being innovative in responding to these challenges. 

Please watch your email or the district website at www.isd191.org next week for more details of our plans.

Sincerely,
Dr. Theresa Battle
Superintendent

Khoysaska One91,

Maanta, waxaan xooga fariin hagida ka helnay Gudoomiye. Walz hagidan ama macluumaadkan wuxuu ku saabsan yahay dib-u-furitaanka iskuulada dayrta. Guud ahaan, taladiisu waxay ahayd in ay degmooyinka go'aan ka gaadhaan sida ay u bixin doonaan waxbarashada dugsiyadda tasoo ku saleysnan sida COVID-19 u saameeyay bulshadooda iyo awooda ay u leeyihiin hirgelinta tallaabooyinka taxadarka caafimaadka iyo amniga.

Waxaan ku dhawaaqi doonaa qorshaheena iskuulka  isbuuca soo socda tasoo lagu saleyn doono xaaladaha bulshada 'One91' iyo jawaab celinta sahanka laga helo waalidiinta iyo shaqaalaha.

Si kastaba ha ahaatee, waalidiinta waxay heli doonaan fursad ay ardaydooda ugu doortaan kuli 100% waxbarashada fog Siloo caawiyo udiyaar garowga tiyo taageerida ardayda, waalidiinta raba carruurtooda in ay helaan fursadda waxbarashada fog 100%, waxaa laga codsanayaa inay is diiwaangeliyaan laga bilaabo Isniinta, 3da Agoosto.

Si kasto ha ubilowdo sanadka, waxaan ubaahanahay in aan dabacsanaano oo diyaar u ahaano wax walboo soo kordha sanadkan oodhan. 

Midda ugu muhiimsan, waa inaan ilaalina waxa qaaliga inagu ah ama qiimaha inoo leh: sida cadaalada, sinaanta  iyo fursad helista ardayda oo dhan, ilaalinta caafimaadka ardayda iyo shaqaalaha, xafidida xiriirka xarunta shaqadeena, iyo inaan noqono dad hal abuur waxqabashada leh markaan kajawaabayno caqabadahaas.

Fadlan lasoco fiiri emaylkaaga ama shabakada degmadda  www.isd191.org usbuuca soo socda wixi faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan qorshaheena.

Si daacad ah,
Dr. Theresa Battle
Kormeeraha Guud

Familias One91,

Hoy, recibimos algunas instrucciones del gobernador Walz con respecto a la reapertura de las escuelas este otoño. En general, su guía es que los distritos escolares decidan cómo ofrecerán la escuela, basada en cómo el COVID-19 está afectando a su comunidad y en función de su capacidad para implementar medidas de salud y seguridad.

Anunciaremos el plan para nuestras escuelas la próxima semana en función de la situación en la Comunidad One91 y los comentarios de los padres y el personal.

En cualquier caso, los padres tendrán la opción de elegir el 100% de educación a distancia para sus estudiantes. Para ayudarnos a prepararnos para apoyar a esos estudiantes, se les pedirá a los padres que deseen la opción de aprendizaje 100% a distancia para sus hijos que se registren a partir del lunes 3 de agosto.

Sin embargo, comenzando el año, tendremos que ser flexibles a medida que cambien las condiciones durante todo el año.

Lo que es más importante, mantendremos nuestros valores a la vanguardia: equidad y acceso para todos los estudiantes, proteger la salud de nuestros estudiantes y el personal, mantener las relaciones en el centro de nuestro trabajo y ser innovadores para responder a estos desafíos.

Mire su correo electrónico o el sitio web del distrito en  www.isd191.org la próxima semana para obtener más detalles sobre nuestros planes.

Sinceramente,
Dr. Theresa Battle
Superintendente


 

Categories:
Posted: Thursday, July 30, 2020 - 16:58