GTranslate

You are here

In this section

School closure due to COVID-19 extended until May 4

Hello District 191 Families, 

This afternoon, Governor Tim Walz made an announcement extending the closure of schools to students until at least May 4, 2020. 

I want to reassure you that this is what we have planned for. We are prepared to continue to serve Burnsville-Eagan-Savage School District 191 families through this extended closure. 

Since this closure began, we have provided more than 4,000 meals to students at eight locations throughout our community, all of which are available to any child ages 1-18. I encourage you to pick up meals at the location closest to your home. 

We have packed and delivered weekend meals to more than 700 students through BrainPower in a Backpack. We have provided childcare to more than 100 children. And we are prepared to roll out distance learning on Monday, March 30 to our students from pre-k all the way to adult education. 

As we move forward during this unprecedented time, know that our commitment to you remains unchanged. For as long as this closure lasts, we will continue to provide meals to children, childcare for families, and engaging learning for students. Details about distance learning will be coming soon. 

Learn more about student meals, childcare, technology resources, distance learning and other family resources at www.isd191.org/coronavirus.

I want to thank staff for stepping up during this difficult time to do what’s best for students. I want to thank you, our families, for continuing to trust us in this work. We are all in this together, and I’m confident that we will come out of this an even stronger community than we were before. 

Sincerely, 

Dr. Theresa Battle
Superintendent


Hola familias del Distrito 191, 

Esta tarde, el gobernador Tim Walz hizo un anuncio extendiendo el cierre de las escuelas a los estudiantes hasta al menos el 4 de mayo del 2020.

Quiero asegurarle que esto es lo que hemos planeado. Estamos preparados para continuar sirviendo a las familias del Distrito Escolar 191 de Burnsville-Eagan-Savage a través de este cierre prolongado. 

Desde que comenzó este cierre, hemos proporcionado más de 4,000 comidas a estudiantes en ocho ubicaciones en nuestra comunidad, todas las cuales están disponibles para cualquier niño de 1 a 18 años. Le animo a que recojas las comidas en el lugar más cercano a su hogar.

Hemos empacado y entregado comidas de fin de semana a más de 700 estudiantes a través de BrainPower en una mochila. Hemos brindado cuidado de niños a más de 100 niños. Y estamos preparados para lanzar la educación a distancia el lunes 30 de marzo a nuestros estudiantes desde pre kínder hasta la educación de adultos.

A medida que avanzamos durante este tiempo sin precedentes, sepa que nuestro compromiso con usted permanece sin cambios. Mientras dure este cierre, continuaremos brindando comidas a los niños, cuidado infantil para las familias y aprendizaje interesante para los estudiantes. Los detalles sobre el aprendizaje a distancia llegarán pronto. 

Obtenga más información sobre las comidas de los estudiantes, el cuidado de los niños, los recursos tecnológicos, el aprendizaje a distancia y otros recursos familiares en www.isd191.org/coronavirus.

Quiero agradecer al personal por intensificarse durante este momento difícil para hacer lo mejor para los estudiantes. Quiero agradecerles a nuestras familias por seguir confiando en nosotros en este trabajo. Todos estamos juntos en esto, y estoy seguro de que saldremos de esta comunidad aún más fuerte que antes.

Sinceramente,

Superintendente

Dr. Theresa Battle


Salaam Qoysaska Degmadda One91, 

Galabtaan, gudoomiye Tim Walz wuxuu ku dhawaaqay haddalo ah in la kordhiyo xiritaanka iskuullada ardayda illaa iyo 4-ta bisha May, 2020.

Waxaan rabaa in aad ogaatan in aan hore isugu diyaarin una qorsheysannay. Waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno adeegyadda qoysaska Degmada Burnsville-Eagan-Savage ee 191 illaa iyo waqtiga xiritaankan dheer.

Ilaa iyo markii xiritaanka iskuulada bilowmay ilaa iyo hadda waxaan cunto siinay in kabadan 4,000 ardayda, anagoo sideed goobood kudhexyaal bulshada ku bixinayn, kuwaas oo dhamaan ardayda da'dooda udhexayso 1-18 jir ah lasiinayay. Waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad kasoo qaadataan cuntada ardayda goobta u dhow gurigaaga.

Waxaan diyaarinay bacaynay cunto una gaynay dabayaaqada isbuucan in ka badan 700 arday bixinayaan Brain Power oo ku jirta Boorsada. Waxaan u fidinay xanaano caruur in kabadan 100 caruur ah. Waxaanuna diyaar u nahay inaanu ardayda siino ama u fidinno waxbarashada fog laga bilaabo Isniinta, 30ka Maarso ardaydeena kujira fasalada pre-k ilaa iyo waxbarashada dadka waaweyn.

Anagoo hore usii soconayna waqtigan aan aheyn mid caadi ah ama mid adag, ogaada in balan qaadkeena aan wali isbedalin.  Intuu doono xirnaanshaha hasii socdo, waxaan sii wadi doonnaa in aan carruurteena siinno cunno, siino qoysaska xanaanada caruurta, iyo waxbarashada soo jeedasho u leh ardayda. Waxaa mar dhow heli doontaan  faahfaahinta dheeraad ah ku saabsan waxbarashada fog ama masaafada guriga.

Kabaro waxii faahfaahin dheraad ah ku saabsan cuntada ardayda, xanaanada ilmaha, ilaha ama khayraadka teknolojiyada, waxbarashada fog ama guriga  iyo ilaha kale ee qoyska cinwaankan www.isd191.org/coronavirus.

Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha talabada baaxan kaqaatay hawlaha intii lagu jiray waqtigan adag si aan u sameeyo waxa ugu wanaagsan ardayda. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qoysaskeena, madaama anagu aaminteen qabashada shaqadan adag, Dhammaanteen waan ku wada jirnaa xaaladahan, waana iskaashanaynaa, waxaan ku kalsoonahay inaan ka bixi doonno anagoo noqonay bulsho ka xoog badan sidii horre aan ahaan jirnay.

Sidaacadnimo leh, 

Dr. Theresa Battle
Kormeeraha guud waxbarashada

 

Categories:
Posted: Wednesday, March 25, 2020 - 15:42