GTranslate

You are here

Statement Regarding Fire Alarm At Burnsville High School On Feb. 16

A fire alarm was activated the evening of Feb. 16 at Burnsville High School. Police officers responded to the incident and assisted in evacuating the building and ensuring people left the event in a safe manner. When it was determined that there was no fire, staff and students involved with ongoing events were allowed back inside the school.

Although police received reports of a weapon and a bomb threat during the evacuation, police have found no evidence of either.  

After this week’s tragedy in Florida, we know there is a heightened state of concern when it comes to safety in school settings. We are grateful for our strong relationship with public safety resources, including police, and for their work to keep attendees safe last night.

We also want to remind and encourage community members not to spread rumors and instead look for information from official sources including the district or police department. Rumors can cause confusion and make it difficult for school staff and police officers to ensure student safety.  If you have information related to the safety of schools or students, please reach out to school staff members directly.


Declaración sobre la alarma de incendio en Burnsville High School Feb. 16

Una alarma de incendio se activó la noche del 16 de febrero en Burnsville High School. Los agentes de policía respondieron al incidente y ayudaron a evacuar el edificio y garantizar que las personas abandonaran el evento de manera segura. Cuando se determinó que no hubo incendios, el personal y los estudiantes involucrados con los eventos en curso pudieron regresar a la escuela.

Aunque la policía recibió informes de un arma y una amenaza de bomba durante la evacuación, la policía no ha encontrado evidencia de ninguno.  

Después de la tragedia de esta semana en Florida, sabemos que hay un mayor estado de preocupación cuando se trata de la seguridad en el entorno escolar. Estamos agradecidos por nuestra sólida relación con los recursos de seguridad pública, incluida la policía, y por su trabajo para mantener a los asistentes a salvo anoche.

También queremos recordar y alentar a los miembros de la comunidad a no difundir rumores y, en cambio, buscar información de fuentes oficiales, incluido el departamento del distrito o de la policía. Los rumores pueden causar confusión y hacer que sea difícil para el personal de la escuela y los oficiales de policía garantizar la seguridad de los estudiantes. Si tiene información relacionada con la seguridad de las escuelas o los estudiantes, comuníquese directamente con el personal de la escuela.


Ogeysiis 16kii Febaweri waxa dhawaajiyay qalabka digniinta debka ee Dugsiga Sare Burnsville

Fiidkii 16ka Febraayo waxaa laga dhawaajiyay qalabka digniinta dabka ee Dugsiga Sare Burnsville. Askarta kasoo jaawaabeen oo xaliyeen dhacdadan, waxayna gacan wayn ka geysteen sidii loo daad-gureyn lahaa dadka kusugnaa gudaha dhismaha iyo sida ay uxaqiijin lahaayeen in dadka oo dhan uga baxaan munaasabada si badbaado leh. Markii la go'aamiyay in aysan jirin dab, ayaa shaqaalaha iyo ardayda ka mid ahaa qaban khaabada munaasada dib loogu soo celiyay gudaha dugsiga.

Inkasta oo ay booliisku heleen warbixinno ah in hub iyo bambo ay jireen intii dadka la daad-gureynayey, lakiin bilaysku ma helin wax caddayn ah labadaba arinba.

Madaama ay dhibaato wayn isbuucan ee ka dhacda Florida, waxaan ognahay in ay iska jirto xaalad walaac leh marka ay soo gudboonato arin sal kuleh nabadgelyada iskuulada. Waannu ku faraxsan nahay xidhiidhkayaga xooggan ee aan la leenahay sugayaasha amniga bulshada, oo ay ka mid yihiin  bulshada degmanda iyo booliska si hagaagsan uwada shaqayeeyay xaga sugida ammaanka qaybgalayaasha munaasabada iyo kuli dadka kasoo qaybgaloo dhan.

Waxaan sidoo kale xusuusanaynaa, kuna dhiirri-galinno xubnaha bulshada in aysan faafin warwar aan sal laheen, hadii aad ubahaan tahay macluumaad ama warar rasmiga  waxaad kaheli kartaan waaxda degmada ama booliska. Faafibta wararka aan rasmiga aheen waxay keeni karaan jahwareer waxayna ku adkeynayaan xalinta dhacdadadan shaqaalaha dugsiga iyo saraakiisha booliska sidii loo hubin lahaa nabadgelyada ardayga. Haddii aad hayso macluumaad la xariira amaanka dugsiyada ama ardayda, fadlan si toos ah ula xiriir xubin shaqaale dugsi.

Posted: Saturday, February 17, 2018 - 09:43