Skip To Main Content

Multilingual parent meeting slated for May 10

You are invited!

There will be an online meeting for Multilingual Parents and Parents of EL students on Monday, May 10th. We will be discussing summer learning opportunities, the Minnesota Seal of Multiliteracy, resources for continued development of first languages, and strategies and projects for 2021-2022.  Please join us at one of the following times on Monday, May 10: 

  • 6-7 p.m. Meeting in English & Somali

  • 7-8 p.m. Meeting in English & Spanish

Interpreters will be available in Spanish and Somali. Interpreters for additional languages can be arranged upon request. We’ll be using the online meeting tool Google Meet. To request an email invitation or additional translation, look for the Multilingual Parent Meeting under “One91 Stories: News & Events” on the front page of the ISD191 website www.isd191.org, or simply click on this link: Multilingual Parent Meeting.

 Questions about the meeting?

Contact the office, Cultural Liaison, or EL Teacher of your student’s school; or call Maria Arago at 952-707-6272 or email mkreiearago@isd191.org.

 


Waa Lagu Casuumay!

Waxaa laqaban doona kulan khadka tooska ah oo loogu talagalay waalidiinta luuqadaha badan ku hadla iyo waalidiinta ardayda EL, waxa la qaban doona Isniinta, Maayo 10keeda. Waxaan ka wada hadli doonnaa fursadaha waxbarashada Samarka, Shabaadda Minnesota ee Aqris iyo Qoral isku Jira, ilaha horumarka sii kobcinta luqadaha ugu horreeya, iyo istaraatiijiyada iyo mashruucyada 2021-2022. Fadlan kasoo qaybgak mid ka mid ah waqtiyada soo socda maalinta Isniinta, maayo 10keeda, 2021: 

  • 6-7 p.m. Kulan Ingiriis ah & Af-soomaali ah

  • 7-8 p.m. Kulan Ingiriis ah & Af Isbaanishka

Waxaa lagu heli doonaa turjubano af Isbaanish iyo af Soomaali. Turjubaano luqado dheeri ah ayaa la diyaarin karaa markii la codsado. Waxaan kulankan isticmaali doonaa qalabka khadka tooska ah ee Google Meet. Si’aad u codsato emayl leh macluumadka kulanka ama tarjumaad dheeri ah, ka buuxso linkaga Waalidiinta Luuqadaha Ladan kana socda "One91 Stories: News & Events" ee ku yaal bogga hore ee websaydhka ISD191 www.isd191.org ama si fudud u riix boggan: Kulamada Waalidiinta ee Luuqadaha Badan.


Su'aalaha ku saabsan kulanka?

La xiriir xafiiska, Xiriiriyaha Dhaqameed, ama Macalinka Luqada EL ee dugsiga ardaygaaga; ama wac Maria Arago at 952-707-6272 ama usoo dir email mkreiearago@isd191.org.


¡Están invitados!

 

Habrá una reunión en línea para padres multilingües y padres de estudiantes EL el  lunes 10 de mayo. Hablaremos sobre las oportunidades de aprendizaje durante el verano, el Sello Multilingüe de Minnesota, recursos para el desarrollo continuo de los primeros idiomas y estrategias y proyectos para 2021-2022. Acompáñenos el lunes 10 de mayo de 2021 por la tarde: 

  • 6-7 p.m. Presentación en inglés y Somalí

  • 7-8 p.m. Presentación en inglés y Español

 Habrá intérpretes disponibles en español y somalí. Se pueden contratar intérpretes para idiomas adicionales a pedido. Usaremos la herramienta de reuniones en línea Google Meet. Para solicitar una invitación por correo electrónico o una traducción adicional, busque la Reunión de padres multilingüe en "One91 Stories: News & Events" en la página principal del sitio web ISD191 www.isd191.org, o simplemente haga clic en este enlace: Reunión de padres multilingüe.

 ¿Preguntas sobre la reunión?

Comuníquese con la oficina, el enlace cultural o el maestro de EL de la escuela de su estudiante; o llame a Maria Arago al 952-707-6272 o por correo electrónico, mkreiearago@isd191.org.