Skip To Main Content

District 191 spring break begins March 28

Students in Burnsville-Eagan-Savage School District 191 will be on spring break March 28-April 1. All schools will be back in session on Monday, April 4.

District offices at Diamondhead Education Center, including the District Enrollment Center and Community Education, will be open to the public.

If you are traveling during spring break, we ask families to consider the following:

 • While traveling, take steps to prevent the spread of any respiratory virus by engaging in good health practices and hygiene
 • Visit the CDC website for current domestic and international travel requirements and recommendations
 • Take an at-home COVID-19 test before returning to school (kits are available for students and staff at buildings)
 • Please keep your child(ren) home if they are sick or experiencing any symptoms of COVID-19

There are many COVID-19 testing options available to families, which can be found on the Minnesota Department of Health website. If your child tests positive, please contact your school’s health office to let them know and for additional guidance. 


Las vacaciones de primavera del Distrito 191 comienzan el 28 de marzo

Los estudiantes del Distrito Escolar 191 de Burnsville-Eagan-Savage estarán en las vacaciones de primavera del 28 de marzo al 1 de abril. Todas las escuelas volverán a estar en sesión el lunes 4 de abril.

Las oficinas del distrito en el Centro Educativo Diamondhead, incluido el Centro de Inscripción del Distrito y Educación Comunitaria, estarán abiertas al público.

Las oficinas del distrito en el Centro Educativo Diamondhead, incluido el Centro de Inscripción del Distrito y Educación Comunitaria, estarán abiertas al público. 

 • Mientras viaja, tome medidas para prevenir la propagación de cualquier virus respiratorio mediante la adopción de buenas prácticas de salud e higiene.
 • Visite el sitio web de los CDC para conocer los requisitos y recomendaciones actuales para viajes nacionales e internacionales
 • Hágase una prueba de COVID-19 en casa antes de regresar a la escuela (hay kits disponibles para los estudiantes y el personal en los edificios)
 • Mantenga a su(s) hijo(s) en casa si están enfermos o experimentan algún síntoma de COVID-19

Hay muchas opciones de pruebas de COVID-19 disponibles para las familias, que se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Salud de Minnesota. Si su hijo da positivo, comuníquese con la oficina de salud de su escuela para informarles y obtener orientación adicional.


 

Fasaxa gu'ga Degmada 191 wuxuu bilaabmayaa 28da Maarso.

Ardayda Iskuulada Degmada191 ee Burnsville-Eagan-Savage, waxa fasaxa gu'ga/spring-breakga u bilaaban doona 28da Maarso-1da Abriil. Waxaa dugsiyada dhamaan lagu soo laaban doonaan Isniinta, 4ta Abriil.

Xafiisyada degmada ee kuyaal Xarunta Waxbarashda Diamondhead, oo ay ku jiraan Xarunta Diiwaangelinta Degmada iyo Waxbarashada Bulshada, waxay u furnaan doonaan bulshada.

Haddii aad safraysaan xilliga fasaxa gu'ga, waxaan ka codsaneynaa qoysaska in ay tixgeliyaan oo raacan tillaabooyinka soo socda: 

 • Inta aad safarka ku jirtaan, qaata tillaabooyinka looga hortago faafitaanka fayraska neef-mareenka adiga oo kudaadala dhaqamada caafimaadka wanaagsan iyo nadaafada guud.
 • Booqo shabakada CDC website kana eego shuruudaha laracayo hadda ee socdaalka gudaha iyo dibadda iyo talooyinka xakamaynta cudurada faafa
 • Hore u qaado baritaanka COVID-19 guriga ka hor intaadan kusoo noqon dugsiga (qalabyada waxaa diyaar ugu yihiin ardayda iyo shaqaalaha dhismayaasha degmada)
 • Fadlan guriga ku hay ilmahaaga (carruurta) haddii ay jiran yihiin ama aad ku aragtaan calaamadaha COVID-19 ka. 

Waxaa jira noocyo badan oo ay qoysasku heli karaan laguna baritaanka COVID-19, kuwaas oo laga heli karo khadka Minnesota Department of Health. Haddii ilmahaaga laga helo cudurka, fadlan la xidhiidh xafiiska caafimaadka dugsigaaga si aad ula socodsiiso iyo wixii hagitaan dheeraad ah.

Wayfinder. Looking through a row of 3D printers

The Wayfinder Blog

Navigate the One91 experience with confidence with Wayfinder, a blog with stories and resources for the One91 community.

Read the Blog