Skip To Main Content

District 191 Board makes masks optional for all students

  • Announcements
District 191 Board makes masks optional for all students

District 191 Board makes masks optional for all students

With COVID cases continuing to decline in our community and the Minnesota Department of Health updating its guidance to remove any distinction in recommendations for those who can be vaccinated compared to those who aren't yet eligible, the Board of Education approved a change to District 191 health and safety protocols, making masks recommended - but not required - for students and staff in all District 191 programs and buildings, including all early childhood, family education and pre-kindergarten programs. 

The change goes into effect on Monday, March 14. 

Superintendent Dr. Theresa Battle noted that waiting until Monday allows staff some time to communicate with families, for the district’s nurses to work with families of medically fragile students, and for families to talk to their students and prepare for this change. 

The district will continue many of its current mitigation strategies, including increased ventilation and filtration, promoting physical distancing, case tracking and surveillance, supporting students and staff to stay home when sick, and providing testing and vaccination resources. 

Dr. Battle reiterated that the district will continue to monitor health conditions in our community and adjust guidelines as needed. 


Guddida Degmada 191 waxay ardayda oo dhan ka dhigaysa waji-xidho mid ikhtiyaari ah

Iyadoo kiisaska COVID ay sii wadaan inay hoos u dhacaan bulshadayada iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota oo cusbooneysiisay hagitaankeeda si meesha looga saaro farqi kasta oo ku saabsan talooyinka kuwa la tallaali karo marka la barbar dhigo kuwa aan weli u qalmin, Guddiga Waxbarashada ayaa ansixiyay isbeddelka Degmada 191. borotokoolka caafimaadka iyo badbaadada, samaynta maaskaro lagu taliyay - laakiin looma baahna - ardayda iyo shaqaalaha dhammaan barnaamijyada iyo dhismayaasha Degmada 191, oo ay ku jiraan dhammaan carruurnimada hore, waxbarashada qoyska iyo barnaamijyada xannaanada kahor.

Isbeddelku wuxuu dhaqan galayaa Isniinta, Maarso 14.

Kormeeraha guud Dr. Theresa Battle ayaa xustay in sugitaanka ilaa Isniinta ay shaqaaluhu u ogolaato wakhti ay kula xidhiidhaan qoysaska, kalkaaliyayaasha caafimaadka ee degmadu inay la shaqeeyaan qoysaska ardayda caafimaad ahaan jilicsan, iyo in qoysasku la hadlaan ardaydooda oo ay u diyaariyaan isbeddelkan.

Degmadu waxay sii wadi doontaa qaar badan oo ka mid ah xeeladaha yaraynta hadda, oo ay ku jiraan hawo kordhinta iyo sifaynta, kor u qaadida fogeynta jirka, daba-galka kiisaska iyo ilaalinta, taageeridda ardayda iyo shaqaalaha inay guriga joogaan markay jiran, iyo bixinta agabka baaritaanka iyo tallaalka.

Dr.Battle waxa uu ku celiyay in degmadu ay sii wadi doonto la socodka xaaladaha caafimaad ee bulshadeena oo ay habayso habraacyada ay u baahan yihiin.


El consejo de District 191 vuelve opcional el uso de mascarillas para todos los estudiantes

Debido a que los casos de COVID siguen disminuyendo en nuestra comunidad y el Departamento de Salud de Minnesota ha actualizado su guía eliminando cualquier distinción en las recomendaciones entre quienes pueden ser y aquellos que aún no son elegibles, el Consejo de Educación aprobó un cambio a los protocolos de salud y seguridad de District 191: cambiar el uso de mascarillas de obligatorio a opcional, pero recomendado, para los estudiantes y el personal de todos los programas y edificios de District 191, incluidos todos los programas de primera infancia, educación familiar y pre jardín de niños.

El cambio entra en vigencia el lunes 14 de marzo.

La superintendente Dra. Theresa Battle señaló que esperar hasta el lunes le da al personal algo de tiempo para comunicarse con las familias, que las enfermeras del distrito trabajen con familias de estudiantes médicamente frágiles, y que las familias hablen con sus alumnos y se preparen para este cambio.

El distrito continuará muchas de sus estrategias de mitigación actuales, como mayor ventilación y filtración, la promoción del distanciamiento físico, el seguimiento y la vigilancia de casos, apoyar a los estudiantes y al personal para que se queden en casa cuando estén enfermos, y proporcionar recursos para pruebas y vacunación.

El Dr. Battle reiteró que el distrito continuará monitoreando las condiciones de salud en nuestra comunidad y ajustando los lineamientos según sea necesario.


  • COVID-19
Wayfinder. Looking through a row of 3D printers

The Wayfinder Blog

Navigate the One91 experience with confidence with Wayfinder, a blog with stories and resources for the One91 community.

Read the Blog