GTranslate

You are here

Blog

Coronavirus Update - March 13, 2020

Posted on March 13, 2020

We wanted to share with you some new guidance from the Minnesota Department of Health regarding COVID-19 and decisions that are being made by the district in response. 

First, MDH is not recommending that schools close at this time. However, MDH is recommending that schools take the following steps now in order to minimize spread of the virus:

 • Implement social distancing and reduce mixing as much as possible, including reducing large gatherings as much as possible and limiting the number of attendees at any school event.
 • Prepare to implement e-learning if a school building should need to close for a period of time.

In response to these recommendations from state health leaders, the district is implementing the following actions beginning today and continuing until further notice:

 • All school-sponsored evening activities or other large gatherings are canceled, until further notice. This includes all daytime or evening concerts, plays, etc. 
 • Athletics and activities can continue to have practice, until further notice.
 • Community Education classes can continue, until further notice.
 • All school field trips are canceled.
 • All school-sponsored international and domestic travel will be canceled.
 • Community rentals of school facilities are canceled. 
 • Building staff including teachers, special education teachers, administration and licensed school nurses will work with families of “medically fragile” students to determine how this may affect their child and how their learning will continue.
 • The district is preparing to implement our flexible learning plan in case schools are closed for any  period of time.

Staff members should:

 • Continue to practice good hygiene, including washing hands with soap and water regularly, and encourage students to do the same;
 • Stay home if you are ill. If you are experiencing symptoms and have been directed by physician self isolate, contact Human Resources to ensure all appropriate protocols are followed. 
 • Prepare for the potential need to implement our flexible learning plan, including by taking home devices and preparing materials to go home with students (watch for more communication from SISA);

We will continue to work closely with state and local health officials. If there are any changes or updates, we will communicate those to you as soon as possible. For the latest information and updates regarding COVID-19, visit www.isd191.org/covid-19.

Thank you for all you are doing to help keep our students and each other healthy.

Sincerely,
Dr. Theresa Battle


Familias One91

Queríamos compartir con ustedes alguna nueva orientación del Departamento de Salud de Minnesota con respecto a COVID-19 y las decisiones que toma el distrito en respuesta.

Primero, MDH no recomienda que las escuelas cierren en este momento.  Sin embargo, MDH recomienda que las escuelas tomen los siguientes pasos ahora para minimizar la propagación del virus:

 • Implemente el distanciamiento social y reduzca la mezcla tanto como sea posible, incluida la reducción de reuniones grandes tanto como sea posible y limite el número de asistentes a cualquier evento escolar.
 • Prepárese para implementar el aprendizaje electrónico si un edificio escolar necesita cerrarse por un período de tiempo.

En respuesta a estas recomendaciones de los líderes de salud estatales, el distrito está implementando las siguientes acciones a partir de hoy y continuará hasta nuevo aviso:

 • Todas las actividades nocturnas patrocinadas por la escuela u otras reuniones grandes se cancelan, hasta nuevo aviso. Esto incluye todos los conciertos nocturnos, obras de teatro, etc.
 • El atletismo y las actividades pueden continuar teniendo práctica, hasta nuevo aviso.
 • Las clases de educación comunitaria pueden continuar, hasta nuevo aviso.
 • Todas las excursiones escolares se cancelan.
 • Todos los viajes nacionales e internacionales patrocinados por la escuela serán cancelados.
 • Se cancelan los alquileres comunitarios de instalaciones escolares.
 • El personal del edificio, incluidos los maestros, los maestros de educación especial, la administración y las enfermeras escolares con licencia trabajarán con las familias de los estudiantes "médicamente frágiles" para determinar cómo esto puede afectar a sus hijos y cómo continuará su aprendizaje.
 • El distrito se está preparando para implementar nuestro plan de aprendizaje flexible en caso de que las escuelas estén cerradas por cualquier período de tiempo.

Los miembros del personal deberían:

 • Continúe practicando una buena higiene, incluido lavarse las manos con agua y jabón regularmente, y aliente a los estudiantes a hacer lo mismo;
 • Quédese en casa si está enfermo. Si experimenta síntomas y ha sido dirigido por un médico para auto aislarse.
 • comuníquese con Recursos Humanos para asegurarse de que se sigan todos los protocolos apropiados.
 • Prepárese para la posible necesidad de implementar nuestro plan de aprendizaje flexible, incluso tomando dispositivos para el hogar y preparando materiales para irse a casa con los estudiantes (esté atento a más comunicación de SISA);

Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud estatales y locales. Si hay cambios o actualizaciones, se los comunicaremos lo antes posible. Encuentre todas nuestras actualizaciones en www.isd191.org/covid-19.

Gracias por todo lo que está haciendo para ayudar a mantener saludables a nuestros estudiantes y a los demás.

Sinceramente,
Dr. Theresa Battle


One91 Qoysaska,

Waxaan rabnay inaan kula wadaagno habraaca cusub ee kasoo baxday Waaxda Caafimaadka Minnesota ee la xiriirta cudurka COVID-19 iyo go'aamada ay degmadu ka sameysay jawaab ahaan.

Marka hore, Waaxda Waxbarashada Minnesote ee loo yaqaan MDH kuma talineyso in iskuullada hadda la xiro. Si kastaba ha noqotee, MDH waxay ku talineysaa in iskuulada ay furnaadan qaadaana talaabooyinka soo socda si loo yareeyo faafitaanka jeermiska ama viruska:

 • In la hirgeliyo yareynta is-dhexgelka badan sida suuragalka ah lana kala fogaado, qadashada talabooyin ay ku jiraan yareynta shirarka iyo yaraynta tirada ka-qaybgalayaasha munaasabadaha dugsi kasta.
 • Waalidka waa in ay udiyaargaroobaan isticmaalka waxbarashada hawada laga qaato ama onlineka haddii dhismaha dugsiga ilmahaaga noqoto in la xidho muddo dheer.

Ayadoo latixraacayo talooyinkaan kasoo baxay hogaamiyaasha caafimaadka gobolka, degmadu waxay hirgalineysaa talaabooyinka soosocda laga bilaabo maanta ilaa ogeysiis danbe:

 • Dhamaan dhaqdhaqaaqyada iskuulada maalgaliso laqabto galabtii kadib waqtiga dugsiga ama kulamada kale balaaran waa la joojinayaa ilaa ogeysiis dambe lasoo diro. Tan waxaa ku jira dhammaan riwaayadaha maalintii ama fiidadka, majaajilada iyo heesaha.
 • Ciyaaraha iyo kaqaybgalka barnaamijka tababarka ciyaartowda waa lasii wadi doona illaa ogeysiin danbe.
 • Fasalada Waxbarashada Bulshada ayaa sii socon doona, illaa ogeysiin dheeraad ah.
 • Dhammaan safarrada, dalxiiska loo kaxeeya ardayda waa la joojiyay.
 • Dhammaan safarada iskuulka maalgaliso caalamiga iyo gudaha waa la joojinayaa.
 • Ka kiraynta bulshada dhismayaasha iskuulka waa la joojiyay.
 • Shaqaalaha dhismaha, macallimiinta, Shaqaalaha Kaalmada macalimiinta, maamulka iyo kalkaaliyayaasha caafimaad ee shatiga leh waxay la shaqeyn doonaan qoysaska "ilmaha caafimaad liito" ardaydaas si loo go'aamiyo sida ay u saameyn karto cunugooda iyo sida waxbarashadoodu ay u sii socon doonto.
 • Degmadu waxay isu diyaarineysaa inay hirgeliso qorshaheena waxbarasho hawada laga qaato haddii ay dugsiyada xiran yihiin wakhti kasta.

Shaqaalaha Waa in Sameeyaan:

 • Sii wadida nadaafadda wanaagsan, sida gacmo dhaqitaanka biyo joogto ah, oo ku dhiiri ardayda in ay sidaas oo kale sameeyaan;
 • Haddii aad xanuunsan tahay guriga joog. Haddii aad isku aragto astaamaha jirada waxaan kugulu taliyay takhtar tagtid, la xiriir Human Resource si loo hubiyo in la raaco dhammaan borotokoollada ama xakaminta cudurka ku habboon.
 • U diyaargarow baahida imanaysa si loo hirgaliyo qorshaheena la dhib yareeyay hawada laga qaadanayo, oo ay ka mid yihiin qaadista qalabka guriga iyo u diyaarinta shaqo ardayda kusameeyan guriga (Fiiro ulahow isgaarsiinta ka imanaysa SISA);

Waxaan sii wadaynaa lashaqaynta shaqaalaha caafimaadka degmada iyo gobolkaba. Haddii ay jiraan wax isbeddelo ah ama macluumaad cusub, sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah ayan idinkugu soo gudbin doona. Wixii macluumaad ama warar cusub ee ugu danbeeyay cudurka COVID-19, booqo www.isd191.org/covid-19

Waad ku mahadsan tahay waxaad sameyneysay oo aad ku ilaalineyso ardaydeena iyo qof walboo caafimaad qaba.

Si daacad ah,
Dr. Theresa Battle

Posted in Announcements, Coronavirus

First-look budget funds Pathways, student supports, equity initiatives

Posted on March 13, 2020

District 191 Superintendent Theresa Battle shared a first-look at the 2020-21 budget situation with School Board members at their meeting March 12, emphasizing that the district is taking a values- and priorities-based approach to this year’s process, and that transformational work already completed this year has put the district in a better - but still tenuous - financial situation.

Among the priorities included in the initial budget presentation are:

 • Pathways: Implementing the Pathways model schools at elementary and middle levels, and protecting Pathways programs at Burnsville High School;

 • Early Learning: Ensuring pre-kindergarten classes at every elementary school;

 • Student Supports:  Continue providing social workers, cultural liaisons and mental health supports;

 • Equity: Invest in building-level equity teams, training for leadership and targeted professional development;

 • Maximizing resources: Facility realignment, using restricted funds as much as possible.

 • Maintain class sizes

“We’ve done a lot of the work of identifying our priorities already,” Battle said. “For instance, this Board has been clear that strong Pathways programming at the high school and establishing all of our schools as Pathways schools is a priority, and both parents and staff members have been supportive of that as a priority, too.”

In presenting the numbers, Director of Business Services Lisa Rider said the district is using a very conservative enrollment projection of 7,506 students in kindergarten through grade 12. With that enrollment, the district could have been facing an $8.8 million deficit for next year if it hadn’t made any changes through its Integrated Action Plan. 

Instead, Rider presented the following adjustments:

 • Voter-approved levy - $1.6 million in new revenue

 • Closing facilities - $2.6 million in decreased expense

 • Right-sizing staffing based on enrollment - $1.3 million in decreased expense

 • Additional adjustments & efficiencies - $1.1 million in decreases expense

Combined, they leave the district with an initial $2.2 million budget deficit for next year.

Rider noted that the district continues to face the same budget pressures as in the past, including funding for special education and English learner services falling a combined $12.5 million short of costs each year.

“We’re not alone in this,” Rider said. “Every school district is facing significant shortfalls because the aid is just not there.”

Next steps

Board members will hold a work session on March 13 to receive and discuss more details on the initial budget presentation. 

Information about the budget will be available online at www.isd191.org/budget and the public will have an opportunity to share their priorities and ideas for efficiencies through an online form. 

An adjusted budget recommendation, based on Board and public input, will be presented in April, and the final budget will be adopted in June.

 
Posted in Finance

District 191 names recipients of Community Of Excellence Award

Posted on March 13, 2020

Fourteen staff members have been chosen to receive One91 Community of Excellence Awards this year from Burnsville-Eagan-Savage School District 191. The awards recognize the extraordinary contributions of staff members who empower learning, energize achievement and embrace community so students are future ready and community strong.

"We are fortunate to have many talented, dedicated education professionals working in One91 for our students, our families and for each other," Superintendent Dr. Theresa Battle said. "I'm excited to be able to participate in honoring them."

The One91 Community of Excellence Awards Ceremony was originally slated for Tuesday, April 7, in the Mraz Center at Burnsville High School.

The 2020 One91 Community of Excellence Award winners are:

Excellence in Educational Support:

 • Maggie Kaufman, Educational Assistant, Nicollet Middle School
 • Shelly Felton, Educational Assistant, Nicollet Middle School

Teaching Excellence:

 • Janelle Grueneich, Teacher, Nicollet Middle School
 • Julia Ulrich, Teacher, Sky Oaks Elementary

Collaboration and Partnership:

 • Rahn WIN (What I Need) Time Team
  • Lori Keuler
  • Keri Peterson
  • Lisa Lauer
  • Kayla Zwicke
  • Kim Olson
  • Angie Arias

Community Engagement:

 • Hamde Daoud, Clerical, Community Education

Innovation:

 • Anne Werner Dempsey, Teacher, Burnsville High School

Leadership in Action:

 • Mohamed Selim, Principal, William Byrne Elementary

Spirit of Excellence:

 • Rebecca Buck, Teacher, Gideon Pond Elementary

Other staff members and teams nominated for this year’s awards are:

Rahima Abdi, Brittney Anderson, Deb Arakawa, Nick Armstrong, Luke Bearth, Chris Bellmont, Jen Bohr, Sandy Carlson, Teresa Dennis, Ken Essay, Nicole Happe, Stacey Harrold, Joe Kinsella, Megan Gauer Kloos, Kari Komar, Jeff Nepsund, Huda Odowa, Steven Orth, Amy Tucci, Tiffany Weiler, Paula Wendling and Kim Wood. 

HIdden Valley Pre-K teachers and support staff, Nicollet Middle School AVID Team, Project KIDS Coordinators and Vista View PTO.

 
Posted in Announcements, Community | Tagged community of excellence awards

Metcalf chess team takes first place at Scholastic Chess Championship

Posted on March 12, 2020

The Metcalf chess team collected some well-deserved hardware at this year’s Minnesota State Scholastic Chess Championship, held March 7-8 in Bloomington.

Bringing home the gold for the Metcalf team were Harrison Stage, Joseph Santos, Soren Leafblad and Mitchell Kellen. Individual tournament placement trophies were awarded to: Harrison Stage (6th); Mitchell Kellen (7th); Soren Leafblad (10th); Jake Schoenbauer (12th); Joseph Santos (14th); Cash Primus (17th); and David Santos (20th). Nearly 250 players participated in the event. 

Additionally, the Metcalf A team was named traveling league champions, with outstanding league performances by Mitchell Kellen, Owen Krick, Jake Schoenbauer, JJ Johnson and Harrison Stage 

Brian Ribnick, a retired District 191 math teacher who was the first recipient of the District 191 Spirit of Excellence award in 2016 and who was inducted in the Minnesota Chess Hall of Fame in 2019, has been the longtime chess coach at Metcalf.

“Our chess team set a goal of winning the state middle school chess title in our final season,” said Ribnick. “With a record of 30 titles going into the event, we wanted to go out on top! The team was committed from day one of practice in October to achieving that goal and have trained especially hard all year because of it.”

He added: “The 20 players that competed were so dominant that they clinched the title before the last round–a very unusual accomplishment. I am very proud of these motivated and talented young people.”

The Metcalf chess team will participate in the K-9 National Chess Tournament April 24-26 in Jacksonville, Fla.

 
Posted in Announcements, Achievement | Tagged metcalf chess

Three Burnsville High School students receive computing awards

Posted on March 12, 2020

Alexis Bunnell received a Minnesota Aspirations in Computing Award (MNAiC) for her computing and information technology aptitude, leadership ability, academic history and plans for post-secondary education. A junior at Burnsville High School, she is one of only 19 students to be named a state winner. 

Alexis will be honored at an awards ceremony in April and will be accompanied by Cindy Drahos, Burnsville High School computer science teacher who nominated her for the award. 

As a state winner, Alexis will automatically be entered into the National Center for Women and Information Technology (NCWIT) Aspirations Award competition. Additionally, award recipients are eligible for college scholarships, tech devices, cash awards, job shadowing opportunities and a paid summer information technology internship at a Minnesota company or organization. 

Alexis is no stranger to receiving STEM awards.

In the fall, Alexis was named one of just 25 winners of the Target Women in Science and Technology (TWIST) EPIC Awards. The awards recognize and honor high school girls from the Twin Cities for their dedication to STEM (science, technology, engineering and math). And, as a sophomore, Alexis earned the Aspirations in Computing Award: Rising Star distinction from the Minnesota State IT Center of Excellence and advanced to the state science fair with her project.

“She has the qualities of a true leader in computer science education,” said Drahos. “She has given many hours to advocating the worth of women in computing as well as to STEM activities at the high school. Her strong academic history and commitment to computer science make her a perfect candidate for this award.”

In addition to Alexis receiving the MNAiC award, senior Kaylahna Onenaly and junior Jada Somsanouk, received Rising Star awards. This award goes to students who have attained some technology skills and have demonstrated a commitment to continuing and strengthening their skills and exploration of the field. 

Kaylahna and Jada are two of 37 Minnesota students who have been selected for this honor.

The National Center for Women and Information Technology (NCWIT) offers an annual awards program, recognizing young women, genderqueer, and non-binary high school

students for their technology interests, skills and accomplishments. Since 2013, Minnesota has been a state affiliate, allowing high school students in Minnesota the

opportunity to be selected as national and/or state award recipients. This year, nearly 4,700 students from across the nation applied for the award.

 

Posted in Announcements, Achievement | Tagged computing award

Coronavirus Update - March 11, 2020

Posted on March 11, 2020

One91 Families,

We are committed to providing updates and important information with families regarding COVID-19 (coronavirus). Please know that we are actively preparing plans for any impact on our school community. 

According to the Minnesota Department of Health (MDH), five cases of COVID-19 have been reported in Minnesota. We are monitoring the situation closely in partnership with MDH and Dakota County Public Health. 

MDH is not recommending any changes to school, events or extracurricular activities.

Our practices

Our custodial staff do an excellent job keeping our schools clean for students and other staff, including using disinfectant spray as possible. These measures are helping to provide a healthy learning environment. 

We also continue to monitor student absences closely.

For their own benefit and to prevent the spread of any illness, the most important preventative measure is that students and staff follow good health practices, including:

 • Wash hands often with soap and water for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand sanitizer.

 • Avoid close contact with people who are sick.

 • Please keep your child(ren) home when they are sick.

 • Cover coughs or sneezes.

 • Avoid touching eyes, nose and mouth.

Athletics & Large Events

At this time, the Minnesota Department of Health is not recommending any changes or cancellations to athletics or other large gathering events. You can view the guidelines shared with coaches regarding athletics.    

Attendance/Distance Learning

As of now, the Minnesota Department of Education (MDE) has advised that students who need to stay at home due to recommendations for after-travel health precautions (i.e. students returning from high-risk areas including China, Iran, Italy and South Korea) can participate in “distance learning” to continue their education without attending school. 

This is the only situation currently approved for this type of learning. It is always a parent’s decision whether to keep their child home from school, but our schools are open as normal and we are following our usual attendance practices. 

Spring Break

We recognize that spring break is approaching for staff, students and families, March 23-27. If you are traveling for spring break, we ask you to consider the following:

 • Know that situations and conditions surrounding COVID-19 are dynamic and could change while you are traveling, which may complicate your return. Review the latest from CDC

 • CDC recommends travelers avoid all nonessential travel to destinations in China, Iran, Italy and South Korea. 

 • While traveling, take steps to prevent the spread of any respiratory virus by practicing good hygiene.

 • If visiting a country with a COVID-19 outbreak and any family member feels sick with fever, cough, or difficulty breathing, please stay home, avoid contact with others and seek medical advice.

We will be posting this and other updates online at the District 191 COVID-19 update page.

 

Posted in Coronavirus

Student-centered literacy curriculum fosters love of reading, signs of growth

Posted on March 11, 2020

A new literacy curriculum in Burnsville-Eagan-Savage School District 191 elementary schools has shown signs of growth for the district’s youngest readers, with nine out of 10 schools surpassing the state average when it comes to student progress on state reading tests in 2019.

The curriculum is in its third year of implementation. In that time, it has transformed how elementary schools teach reading, introduced essential social/emotional learning (SEL) elements into the classroom, and increased student interest and engagement in reading. 

Additionally, it is an example for how District 191—or any district—can find success implementing new programs by putting teachers first in the process, which began about six years ago when the district gathered a reading steering committee. The committee comprised two teachers from each school, as well as digital learning specialists, intervention teachers, special education teachers, EL teachers, Continuous Improvement Coaches and principals.

“The people that use the materials need to be at the heart of the decision making,” said Bethany Van Osdel, Systems Improvement & Student Achievement (SISA) coordinator, who facilitated the reading steering committee. “This team became leaders in the district and champions in their buildings.”

The first task of the committee was to determine priorities for the district around instruction. While teachers were considering changes in how they teach, the committee spent a year researching what they would teach. Two priorities emerged from that research: that the curriculum would support the district’s work in creating classrooms that are culturally proficient, and that teachers would be able to focus less on designing their own lessons and more on how their students were responding to what they were learning. Based on those priorities, teachers selected curriculum from the Center for the Collaborative Classroom. 

In Tracy Hiebert’s first grade classroom at Hidden Valley, students participate in independent reading time—20 minutes every day for students to read a book of their choice at their skill level. Choice is an important part of this curriculum. While students read during this time, Hiebert connects with individual students to gauge their progress. She asks questions about the book they are reading, why they chose that book, and whether or not they believe it is the right fit. 

After individual reading time, students break up into groups. Some meet with English learner teachers, others work on reading skills on a tablet, and about five meet with Hiebert at a semicircle-shaped table to learn new skills. They read aloud the same book. Hiebert occasionally helps with vocabulary and phonics. Different groups are differentiated by need, ensuring all students are all reading at the same level, and learning the skills that they need to improve their reading. 

This was an instructional change that teachers found important: create opportunities for multiple levels of instruction, including individual reading, small group lessons, and whole class read-alouds. In the midst of these different instruction strategies are various SEL strategies that aim to encourage positive interactions between students. For example, during “Turn and Talk,” students have a framework to learn about their peer’s point of view in one-on-one conversations about what they are reading. They learn to disagree respectfully, ask follow-up questions, and maintain eye contact with whomever is speaking.

“We have the gift in [District 191] of having many diverse learners that come into our classrooms every day,” said Van Osdel. “What we want is for every student that walks into our classrooms to feel like they are part of that community; that they belong.”

Between the SEL strategies, and the consistency in learning that this curriculum provides—every class in every grade works on the same lesson every day, in every school—creating a sense of community in each classroom is as simple as learning a name. 

There have been several stories, including a fourth grade classroom at Rahn Elementary School, where a student who transfers from one district school to another in the middle of the year engages immediately in their new class during the literacy lesson. 

“One of my teammates had just got a new student that day,” said Alissa Tofte, fourth grade teacher at Rahn. “[The student] said, ‘Hey, we were reading this book at my old school,’ and he had no problem jumping into that conversation as a brand new student...and sharing what he wanted to say.

“The power in that—already feeling connected to his community—it was really pretty cool.”

Hiebert observed the benefits of the new curriculum and the impact that it has on students almost immediately. “I remember getting our kindergarteners the year after they had it for the first time,” she said. “We could not believe how many skills they came into first grade with. They were the highest readers we’ve ever had since I’ve taught [at Hidden Valley]. That’s when I said, ‘this works.’”

 
Posted in Innovation | Tagged literacy

Burnsville High School Hosts MEF College Fair On March 12th

Posted on March 9, 2020

110 colleges and universities will be featured at the MEF College Fair at Burnsville High School.

The event will take place on Thursday, Mar. 12, from 2:30 to 4 p.m. in the Activity Center, located at 600 E. Highway 13.

The event is free and a great opportunity for students and their parents to visit with representatives and explore a variety of options for post-secondary education. 

"College representatives are prepared to answer your questions about degrees and programs, admission requirements, scholarships, tuition and more," said Marcia Sexton, College & Career Specialist. "Take advantage of this opportunity to meet with a variety of college and university representatives all in one place, right here at Burnsville High School!"  

Students, especially those in grades 9-12, and their parents are encouraged to attend.

Please encourage your students to register ahead of time. They can register their contact information and create a personal barcode to be scanned at the fair by colleges that they are interested in.

Students can register at www.gotocollegefairs.com or use the attached QR code.

 

The event is sponsored by the Minnesota Association for College Admission Counseling (MACAC)

 

Tagged bhs, college fair, college and career readiness, one91

Graduation rates rise in District 191

Posted on March 5, 2020

Overall four-year graduation rates rose by more than 1% to 79.9% in Burnsville-Eagan-Savage School District 191 for the class of 2019, continuing a positive trend over the past five years. 

At Burnsville High School specifically, 86.8% of students in the class of 2019 graduated in four years, up by 1.5 points from the year before, and outpacing the state average of 83.7%.  

The gains at BHS were driven by significant increases among Hispanic and black students, whose graduate rates rose by 6.8 points and 3.8 points, respectively. Those results led to a nearly 4-point reduction in the gap between graduation rates for white students and students of color, though there still remains a nearly 12 point gap. 

“These results are really encouraging and I think reflect our commitment to help students find their passion and prepare for success beyond graduation,” said Imina Oftedahl, director of curriculum, instruction and assessment. “We still have work to do, but the innovative programs and opportunities we’re creating are making a difference, and not just at the high school, but from pre-kindergarten on up.”

District work that supports rising graduation rates

 • An ongoing focus on multi-tiered systems of support (MTSS) ensures students get what they need.
 • The Pathways model — which is being expanded to include elementary and middle schools — creates a future-focused mindset, helps students find their passions, engages community partners and provides opportunities to earn college credit and professional certifications. 
 • The district’s commitment to being a culturally proficient school system (CPSS) means valuing the individuality of each student and all staff being able to build on each student’s strengths. 
 • AVID (Advancement Via Individual Determination) college readiness program, which is shown to improve graduation rates, was expanded four years ago to include all District 191 middle and high schools.  
 • Other long-term, structural improvements - including newly implemented literacy curriculum and instructional model - provide all students with a strong base for academic success. 

Burnsville High School Graduation Rates

Demographic Description 2017 2018 2019 State 2019
All Students 85.5 85.33 86.84 83.7
Asian Students 86.7 88.14 88.89 87.6
Hispanic Students 58.5 64.29 71.05 69.9
Black Students 81.5 78.85 82.57 69.9
White Students 92.4 92.56 92.41 88.7
Two or More Races Students   75.00 78.57 72.3
English Learner Students 51.5 61.19 57.75 67.2
Special Education Students 57.0 68.24 71.83 63.0
Students Eligible for Free/Reduced Priced Meals 72.4 74.37 78.80 71.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District-wide 4-year graduation rates*

Demographic Description 2017 2018 2019 State 2019
All Students 79.2 78.49 79.86 83.7
Asian Students 76.4 86.15 86.67 87.6
Hispanic Students 59.1 56.73 58.77

69.9

Black Students 72.7 71.53 75.00 69.9
White Students 89.4 88.01 89.11 88.7
Two or More Races Students NA 60.00 64.00 72.3
English Learner Students 49.5 57.14 54.00 67.2
Special Education Students 56.0 64.95 67.05 63.0
Students Eligible for Free/Reduced Priced Meals 65.1 65.64 69.30 71.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Includes Burnsville High School, Burnsville Alternative High School, and the Burnsville-Eagan-Savage Transitions (BEST) program.

 

 

 

 

 

 

Posted in Announcements

Update following marching band's return from Greece, performance canceled due to COVID-19

Posted on March 4, 2020

Recently, a group of our high school band students returned from Greece. Today we received new information about one part of the trip and we want to share it with you in order to provide accurate information and prevent any rumors from developing. First and foremost, I want you to know that there's no reason to believe any of the students or staff are infected with coronavirus (COVID-19) or are at risk of spreading the virus to other students.

While in Greece, the students were scheduled to perform at multiple locations, including at a local school. The school performance was cancelled due to COVID-19 prevention measures. At the time, a student at the Greek school had a family member who tested positive for coronavirus and, as a precaution, the school cancelled all classes and activities, including our band’s performance. Our One91 students and chaperones never entered the school or interacted with the school staff.

Although there was never any contact between our students and students and staff from the Greek school, we have followed safety protocols and contacted our assigned support staff at Dakota County Public Health. After sharing the details, they confirmed that there is no reason to believe our students or anyone on the trip is at risk of contracting the virus or spreading it to others.

Our student’s safety is our number one priority. Like all schools in the area, we have been in close contact with our local and state public health officials and will share updates with you as we receive them. Currently, none of our students and staff are at risk and we are operating as normal.

If you know someone, student or otherwise, who recently traveled to a foreign county, please remember that this doesn’t mean that they are infected with coronavirus. Anyone who is in the United States who has not been in contact with someone confirmed or suspected to have COVID-19 in the last 14 days is at low risk of becoming sick. Viruses don’t discriminate, and neither should we.

As always, we encourage students, staff, and members of the community to follow good health practices, including: 

 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand cleaner.
 • Avoid close contact with people who are sick.
 • Stay home when you are sick.
 • Cover your cough or sneeze with a tissue, or cough or sneeze into your upper sleeve, not your hands.
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands.
 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.

The symptoms associated with this coronavirus are similar to the seasonal flu, including fever, cough and shortness of breath. If you have additional questions about COVID-19, we encourage you to view the Coronavirus information on the Minnesota Department of Health website

Posted in Announcements, Coronavirus

Pages