GTranslate

You are here

Blog

District shares learning models, health & safety plans

Posted on August 6, 2020

On Thursday, Aug. 6, District 191 shared its plans for the three different learning models it could use during the 2020-21 school year, depending on how COVID-19 is affecting its community. 

Based on guidance from the state of Minnesota, the district has created plans for conducting school 100% in person, 100% online, or through a hybrid of in-person and online. 

Superintendent Dr. Theresa Battle said that she would be announcing on Aug. 13 which model the district would expect to use to open school based on the best information available at that time. 

 

 

Learning Models

100% In Person

 • All students attend each day in person 
 • Health and safety protocols in place
 • Handwashing, masks/shields, no large group activities
 • Social distancing whenever possible 
 • Parents can choose One91 Virtual Academy, a 100% online option

100% Distance Learning

 • All students attend school through distance learning; some in-person learning possible for students who need special supports
 • Interact with licensed teacher each day 
 • At least 120 minutes of synchronous (live, virtual class meetings) instruction
 • New tools support flexible grouping, access to learning materials
 • Online tools so students can practice independently
 • Common expectations for Schoology and SeeSaw
 • Focused/streamlined communication with families and students

Hybrid Model

The district’s goals for the hybrid model are to provide as much in-person time for each student as possible while also following increased health and safety measures. The district also prioritizes younger students when it comes to in-person instruction. In all of the situations below, schools will:

 • Maintain 6-foot social distancing
 • Use all spaces within a building
 • Keep students in “pods” to minimize contact with other students
 • Follow other health protocols, including handwashing, wearing masks, no large group activities
 • Parents can choose One91 Virtual Academy, a 100% online option

PreK-Grade 2

 • In-person 4 days per week (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
 • Distance learning 1 day per week (Wednesday)

Grades 3-5
Students attend in-person 2 days per week, distance learning 3 days per week

 • Cohort A (Mon-Tues in person, Wed-Fri distance learning)
 • Cohort B (Thurs-Fri in person, Mon-Wed distance learning)

Grades 6-12 (except BAHS and BEST)
Students attend in-person 2 days per week, distance learning 3 days per week

 • Cohort A (Mon-Tues in person, Wed-Fri distance learning)
 • Cohort B (Thurs-Fri in person, Mon-Wed distance learning)

Burnsville Alternative High School (BAHS) and Burnsville-Eagan-Savage Transition (BEST) program
Students attend in-person 4 days per week OR 2 days per week depending on individual needs

Family Choice

Families will have two options for their student’s learning experience this fall. 

Option 1: Distance/Hybrid/In-Person

In this option, based on public health conditions, students and our schools may move between three learning models throughout the school year: distance learning full time, a hybrid between distance and in-person learning, and in-person learning full time.

If parents choose this option for their children, they do not have to do anything. We will assume your child will attend in this manner. Learn more about the distance, hybrid and in-person instructional models

Option 2: Distance Learning Full Time

For families that do not want any kind of in-person learning, the district will offer a full-time distance learning option called One91 Virtual Academy. The academy will be taught by One91 teachers and will operate independently from the distance/hybrid/in-person models. 

Parents must register each child they wish to attend One91 Virtual Academy. Registration is open until Aug. 16. Learn more about and register for the One91 Virtual Academy. 

Transportation

In a hybrid model, students will be required to practice social distancing while riding the bus. This means the district will not have as much space for students, so we are asking families to use alternative transportation if they can, such as driving their children to school, participating in a ride share with friends/neighbors, or walking/biking if it is safe. 

If you live in an area where school bus transportation is provided and you are able to use alternative transportation, please Opt-Out of school bus transportation by completing this form.

Childcare/Project KIDS

Childcare during distance learning time for children in grades K through 5 is currently being planned.  Tier 1 families, which includes first responders and educators will have access to free child care during typical school hours only. 

Planning is also underway for K-5 childcare in each elementary for both before and after school.

Details, including potential space limitations, will depend on what learning model (in-person, online or hybrid) the district is using. More information will be provided to families at that time.

 

Posted in Announcements, Fall Planning

Fall 2020 Update for families following governor’s announcement

Posted on July 30, 2020

One91 Families,

Today, we received some direction from Gov. Walz regarding the reopening of schools this fall. Generally, his guidance is for school districts to decide how they will offer school based on how COVID-19 is affecting their community and based on their ability to implement health and safety measures.  

We will announce the plan for our schools next week based on the situation in the One91 Community and feedback from parents and staff.

In any case, parents will have the option of choosing 100% distance learning for their students. In order to help us prepare to support those students, parents who want the 100% distance learning option for their children will be asked to register for it starting on Monday, Aug. 3. 

However we start the year, we will need to be flexible as conditions change throughout the year. 

Most importantly, we will keep our values at the forefront: equity and access for all students, protecting the health of our students and staff, keeping relationships at the center of our work, and being innovative in responding to these challenges. 

Please watch your email or the district website at www.isd191.org next week for more details of our plans.

Sincerely,
Dr. Theresa Battle
Superintendent

Khoysaska One91,

Maanta, waxaan xooga fariin hagida ka helnay Gudoomiye. Walz hagidan ama macluumaadkan wuxuu ku saabsan yahay dib-u-furitaanka iskuulada dayrta. Guud ahaan, taladiisu waxay ahayd in ay degmooyinka go'aan ka gaadhaan sida ay u bixin doonaan waxbarashada dugsiyadda tasoo ku saleysnan sida COVID-19 u saameeyay bulshadooda iyo awooda ay u leeyihiin hirgelinta tallaabooyinka taxadarka caafimaadka iyo amniga.

Waxaan ku dhawaaqi doonaa qorshaheena iskuulka  isbuuca soo socda tasoo lagu saleyn doono xaaladaha bulshada 'One91' iyo jawaab celinta sahanka laga helo waalidiinta iyo shaqaalaha.

Si kastaba ha ahaatee, waalidiinta waxay heli doonaan fursad ay ardaydooda ugu doortaan kuli 100% waxbarashada fog Siloo caawiyo udiyaar garowga tiyo taageerida ardayda, waalidiinta raba carruurtooda in ay helaan fursadda waxbarashada fog 100%, waxaa laga codsanayaa inay is diiwaangeliyaan laga bilaabo Isniinta, 3da Agoosto.

Si kasto ha ubilowdo sanadka, waxaan ubaahanahay in aan dabacsanaano oo diyaar u ahaano wax walboo soo kordha sanadkan oodhan. 

Midda ugu muhiimsan, waa inaan ilaalina waxa qaaliga inagu ah ama qiimaha inoo leh: sida cadaalada, sinaanta  iyo fursad helista ardayda oo dhan, ilaalinta caafimaadka ardayda iyo shaqaalaha, xafidida xiriirka xarunta shaqadeena, iyo inaan noqono dad hal abuur waxqabashada leh markaan kajawaabayno caqabadahaas.

Fadlan lasoco fiiri emaylkaaga ama shabakada degmadda  www.isd191.org usbuuca soo socda wixi faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan qorshaheena.

Si daacad ah,
Dr. Theresa Battle
Kormeeraha Guud

Familias One91,

Hoy, recibimos algunas instrucciones del gobernador Walz con respecto a la reapertura de las escuelas este otoño. En general, su guía es que los distritos escolares decidan cómo ofrecerán la escuela, basada en cómo el COVID-19 está afectando a su comunidad y en función de su capacidad para implementar medidas de salud y seguridad.

Anunciaremos el plan para nuestras escuelas la próxima semana en función de la situación en la Comunidad One91 y los comentarios de los padres y el personal.

En cualquier caso, los padres tendrán la opción de elegir el 100% de educación a distancia para sus estudiantes. Para ayudarnos a prepararnos para apoyar a esos estudiantes, se les pedirá a los padres que deseen la opción de aprendizaje 100% a distancia para sus hijos que se registren a partir del lunes 3 de agosto.

Sin embargo, comenzando el año, tendremos que ser flexibles a medida que cambien las condiciones durante todo el año.

Lo que es más importante, mantendremos nuestros valores a la vanguardia: equidad y acceso para todos los estudiantes, proteger la salud de nuestros estudiantes y el personal, mantener las relaciones en el centro de nuestro trabajo y ser innovadores para responder a estos desafíos.

Mire su correo electrónico o el sitio web del distrito en  www.isd191.org la próxima semana para obtener más detalles sobre nuestros planes.

Sinceramente,
Dr. Theresa Battle
Superintendente


 

Posted in Fall Planning, Announcements

Application for Educational Benefits is now available online

Posted on July 24, 2020

The Application for Educational Benefits in Burnsville-Eagan-Savage School District 191 is now available online. Students may receive free meals, as well as free/reduced fees for transportation, athletic, academic and extracurricular activities. Households may receive free or discounted fees from cable and internet providers. 

District 191 encourages families to complete the application online as it is the quickest and most secure way for the school district to process your application and determine if your students qualify for benefits. You will be notified by mail if your students qualify for benefits.  

Families should either complete an Application for Educational Benefits or fill out the waiver to confirm that they have chosen not to fill out the application. To apply online, visit the Online Application for Educational Benefits. To download and print an application in English, Spanish or Somali: 

Parents/Guardians must choose to share their student's eligibilty status in order to receive reduced fees for programs other than child nutrition programs. Parents may choose to not share their eligibility status and this will not affect the benefits they receive from child nutrition programs. 

Questions or concerns about the Application of Educational Benefits should be directed to District 191 Food and Nutrition Services at 952-707-2051 or aterwilliger@isd191.org.

For more information, visit www.isd191.org/edbenefits.

Pandemic EBT (P-EBT) application deadline has been extended to July 31

Posted on July 24, 2020

The deadline for Pandemic EBT (P-EBT) has been extended to July 31, 2020 and can provide families with children up to $325 for groceries. The Minnesota Department of Human Services says as many as 150,000 families may be eligible for these additional food assistance benefits. 

Families can apply at https://mn.p-ebt.org. The application is available in Hmong, Russian, Somali, Spanish and Vietnamese. 

For help applying, call 651-431-4050 or 800-657-3698, Monday - Friday from 8 a.m. - 4 p.m.


On May 28, 2020, Minnesota was approved to offer food benefits to families whose children were between the ages of 5 and 18 on September 1, 2019, and received free or reduced-price meals during the 2019-20 school year. This program can provide $325 per child in additional funds to help pay for groceries. These funds are available regardless of whether your family is enrolled in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) or Minnesota Family Investment Program (MFIP).  

If a child in your home was receiving free or reduced-price meals when schools closed in March, your family is eligible for this important benefit. If your child was not receiving free or reduced-price meals, but was part of your family’s SNAP or MFIP case, you are also eligible for this benefit. To access these benefits, please see the instructions that match your specific situation below.

If your family was receiving SNAP or MFIP benefits on March 18, 2020: You are eligible for these benefits, and $325 per child will be added to your EBT card balance. You do not need to apply for these benefits or take any additional action, as this benefit is automatic.

If your family received free or reduced-price meals during the past school year and does not receive SNAP or MFIP: You will need to complete an application for benefits at the following website: www.mn.p-ebt.org. When you are approved, you will receive your card in the mail, and you can use it to purchase groceries at any EBT-approved grocery store. You will receive $325 per child, which will be preloaded onto the card. If you do not complete the short application before July 31, 2020, you will not receive these benefits.

These benefits are intended to replace the benefits your child would have received if they had been able to attend school through June. These benefits are available even if your child continued to receive meals through your school. By signing up for these benefits, you will not be enrolling in SNAP, MFIP, free or reduced-price meals, or any other program. 

If you have questions about requesting or using these benefits, please contact the P-EBT Hotline at 651-431-4050 or 800-657-3698.  

If your family is struggling to afford healthy food to eat, please contact your local county or tribal human services agency, apply for additional benefits at ApplyMN.dhs.mn.gov, or contact the Minnesota Food HelpLine at 651-486-9860 or 888-711-1151.  


Saludos,

El 28 de mayo del 2020, Minnesota fue aprobada para ofrecer beneficios alimenticios a familias cuyos hijos tenían entre 5 y 18 años el 1 de septiembre del 2019 y recibieron comidas gratis o de precio reducido durante el año escolar 2019-20. Este programa puede proporcionar $ 325 por niño en fondos adicionales para ayudar a pagar los alimentos. Estos fondos están disponibles independientemente de si su familia está inscrita en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o el Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP).

Si un niño en su hogar estaba recibiendo comidas gratis o de precio reducido cuando las escuelas cerraron en marzo, su familia es elegible para este importante beneficio. Si su hijo no estaba recibiendo comidas gratis o de precio reducido, pero era parte del caso SNAP o MFIP de su familia, también es elegible para este beneficio. Para acceder a estos beneficios, consulte las instrucciones que coinciden con su situación específica a continuación.

Si su familia estaba recibiendo beneficios de SNAP o MFIP el 18 de marzo de 2020: Usted es elegible para estos beneficios y se agregarán $ 325 por niño al saldo de su tarjeta EBT. No es necesario que solicite estos beneficios ni tome ninguna medida adicional, ya que este beneficio es automático.

Si su familia recibió comidas gratis o de precio reducido durante el último año escolar y no recibe SNAP o MFIP: deberá completar una solicitud de beneficios en el siguiente sitio www.mn.p-ebt.org. Cuando lo aprueben, recibirá su tarjeta por correo y podrá usarla para comprar comestibles en cualquier tienda aprobada por EBT. Recibirá $ 325 por niño, que se cargará previamente en la tarjeta. Si no completa la solicitud breve antes del 31 de julio de 2020, no recibirá estos beneficios.

Estos beneficios están destinados a reemplazar los beneficios que su hijo habría recibido si hubiera podido asistir a la escuela hasta junio. Estos beneficios están disponibles incluso si su hijo continuó recibiendo comidas a través de su escuela. Al suscribirse a estos beneficios, no se inscribirá en SNAP, MFIP, comidas gratuitas o de precio reducido ni en ningún otro programa.

Si tiene preguntas sobre cómo solicitar o utilizar estos beneficios, comuníquese con la línea directa P-EBT al 651-431-4050 o al 800-657-3698.

Si su familia tiene dificultades para pagar alimentos saludables para comer, comuníquese con la agencia local de servicios humanos de su condado o tribu, solicite beneficios adicionales en ApplyMN.dhs.mn.gov, o comuníquese con la Línea de Ayuda de Alimentos de Minnesota al 651-486-9860 o al 888 -711-1151.


Salaam,

Bishii Meey 28, 2020, Gobolka Minnesota waxaa loo oggolaaday in la siiyo kaalmooyin cunto qoysaska ay caruurtoodu u dhaxayso 5 iyo 18 Sebtember 1, 2019 oo ay heleen cuntooyin bilaash ah ama qiimo jaban inta lagu gudajiray sanad dugsiyeedka 2019-20. Barnaamijkani wuxuu bixin karaa $ 325 ilmo kasta oo dheeraad ah oo lagu kabo lacago dheeraad ah si looga caawiyo bixinta cuntada. Lacagtani waa la heli karaa iyadoon loo eegeyn in qoyskaaga uu ku qoran yahay Barnaamijka Kaalmada Cunnada ee Dheeriga ah (SNAP) ama Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP).

Haddii cunug gurigaaga jooga uu helayo cunno lacag la'aan ah ama qiime dhimis ah markii iskuulada la xiray bishii Maarso, qoyskaagu wuxuu uqalmaa gargaarkan muhiimka ah. Haddii ilmahaagu aanu helin cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban, laakiin uu qayb ka ahaa qoyskaaga SNAP ama MFIP kiiskaaga, sidoo kale waad uqalantay gargaarkan. Si aad u hesho dheefahaas, fadlan eeg tilmaamaha ku habboon xaaladdaada gaarka ah hoosta.

Haddii reerkaagu qaadanayay kaalmada cuntada SNAP ka ama MFIP bisha 18ka Maarso, 2020: Waxaad xaq u leedahay gargaarkan, lasiinayo $ 325  ilmahaaga dhan, waxaa lagu dari doonaa kaarka EBT. Uma baahnid inaad codsatid gargaarkan ama aad qaadatid tallaabo kaloo dheeri ah, maaddaama gargaarkan idinkugu soo dhici doono  mid toos ah.

Haddii qoyskaagu helo cunnooyinka lacag la'aana ama qiime jaban inta lagu gudajiray sanad dugsiyeedka la soo dhaafay oo uusan helin SNAP ama MFIP: Waxaad u baahan doontaa inaad codsigan ka buuxiso arjiga waxtarka ee boggan shabakadda: www.mn.p-ebt.org. Markii laguu oggolaado, waxaad ku heli doontaa kaarkaaga boostada, waxaadna u isticmaali kartaa inaad iibsato dukaamada dukaamada dukaamada laga oggolyahay EBT. Waxaad heli doontaa $ 325 cunug kasta, kaas oo laguugu shuban doono kaarka. Haddii aadan buuxinin codsiga gaaban ka hor Luulyo 31, 2020, ma aad heli doontid gargaarradan.

Gargaarkaani waxaa loogu talagalay in lagu beddelo gargaarada uu ilmahaagu heli lahaa haddii ay awoodi lahaayeen inay dugsiga dhigtaan illaa bisha Juun. Faa'iidooyinkan ayaa la heli karaa xitaa haddii ilmahaagu sii waday inuu helo cunnada laga soo qaadanayay dugsigaaga. Markii aad buuxiso codsigan, iskuma aadan qorin helida nafaqada SNAP, MFIP, cunto bilaash ah ama qiime jaban ama barnaamij kale. Kaalmadan waa hal mar taakulo qoyska loo fidiyay.

Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan codsigan ama isticmaalka gargaarkan, fadlan la xiriir Khadka P-EBT ee 651-431-4050 ama 800-657-3698.

Haddii qoyskaaga uu la dhibtoonayo inuu helo cunto caafimaad leh si uu wax u cuno, fadlan la xiriir degmadaada ama hay'adda adeegga aadanaha ee qabiilka, ka codso manfacyada dheeraadka ahApplyMN.dhs.mn.gov, ama kala xiriir Caawimaada Cuntada ee Minnesota 651-486-9860 ama 888-711-1151.

 

Posted in Announcements, Coronavirus

District 191 guidelines and expectations for wearing masks in facilities

Posted on July 21, 2020

The following guidelines and expectations for wearing masks, including cloth face coverings, paper masks and non-surgical masks, in District 191 facilities are based on guidance provided by the Centers for Disease Control in response to the COVID-19 pandemic. To reduce the spread of COVID-19, the CDC recommends that people wear face coverings in public settings when around people outside their household, especially when other social distancing measures are difficult to maintain. Wearing a face covering will help protect people around you, including those at higher risk of severe illness from COVID-19.

The CDC does not recommend use of face shields (i.e. a clear plastic shield that covers the forehead, extends below the chin, and wraps around the sides of the face) for normal everyday activities or as a substitute for face coverings. In certain circumstances, a face shield may be an alternative for people who cannot wear masks due to medical or other conditions. A face shield is an option when articulation, visibility of facial expressions and lip movements for speech perception is necessary.  

Considering the health of our students, staff and community, as of Monday, July 20, 2020 and until further notice, the following will be observed at all District 191 sites:

 • Employees are required to wear a mask that covers their mouth and nose while working if they are in situations where they cannot maintain at least 6 feet between themselves and others or when they are in the presence of others for more than 15 minutes, regardless of physical separation.   

 • Employees are required to wear a mask while working in the presence of members of the public.

 • All visitors to District 191 facilities are required to wear a mask. If needed, the District will provide masks for visitor use. 

 • All renters of District 191 facilities are required to follow District guidelines for space usage and submit a COVID-19 Preparedness Plan which addresses facial mask usage by participants.

Posted in Announcements, Coronavirus, Fall Planning

Survey regarding fall planning sent to One91 families

Posted on July 20, 2020

There are about 7 weeks left until the start of the 2020-21 school year. There are still some things that we don’t know for sure, including exactly what school will look like this fall. We are planning for multiple scenarios, and I’m confident that our innovative school leaders and staff will create a plan that has students’ best interests at the center and reflects our values as a community.

Although I think we responded well to a very difficult situation, we also know that distance learning wasn’t perfect. We’ll be able to improve distance learning this fall based on what we learned, but that doesn’t replace the benefits of in-person instruction and social interaction that happens in schools. That leaves us torn between the desire for in person school and the need to make changes to keep everyone safe during the COVID-19 pandemic. 

I want you to know that as we move forward, our plan will be based on the safety of our staff and students, and our goal will be to provide choice for families and consistency.

I hope you’ll take a few minutes to review the information below and to provide your input through the survey. Your feedback is very important to our planning. 

Sincerely,

Dr. Theresa Battle, Superintendent

The Minnesota Department of Education (MDE) has asked school districts to plan for three possible scenarios when it comes to conducting the 2020-21 school year. Descriptions of those scenarios are below.

Regardless of which model is chosen, please know that parents will have an option to choose 100 percent distance learning for their students whether they have a specific medical need or simply do not feel comfortable sending their students back to school yet. In addition, for any in-person instruction, we will provide for increased health precautions based on the recommendations of public health professionals.. 

 • In-Person: Students would return to school as usual, but with increased health precautions such as masks, increased cleaning, social distancing and other measures, as recommended by public health experts. 
 • Distance Learning 2.0: Continue with distance learning for all students with some changes based on what we learned in the spring thanks to feedback from students, teachers and families. For instance, this may include some “synchronous” instruction, meaning times when students are online at the same time as their teachers. It may also include some in-person experiences for students who have specific needs.
 • Hybrid Model: A combination of in-person and distance learning. Students may be split into groups, where one group attends school in-person some days while the other group participates in distance learning. The groups would alternate so all students would have some in-person interaction. Because of their needs, younger students and students entering a new level (6th grade & 9th grade) might have more in-person time because of the greater need for social interaction and support.

We expect the state to provide direction by July 27 on which model we use. With input from staff and families, we expect to announce our plan in early August. 

Click here to take the survey


Faltan aproximadamente 7 semanas para comenzar el año escolar 2020-21. Aún hay algunas cosas que no sabemos con seguridad, incluso cómo será la escuela exactamente este otoño. Estamos haciendo planes para múltiples escenarios, y tengo la seguridad de que nuestros innovadores líderes escolares y miembros del personal crearán un plan centrado en el mayor interés de los estudiantes y que reflejará nuestros valores como una comunidad.

Aunque creo que respondimos bien ante cada situación difícil, también sabemos el aprendizaje a distancia que no fue perfecto. Podremos mejorar el aprendizaje a distancia este otoño basándonos en lo que aprendimos, pero eso no reemplaza los beneficios de la interacción social y la enseñanza en persona que se da en las escuelas, lo que nos divide entre el deseo por la escuela presencial y la necesidad de hacer cambios para seguridad de todos durante la pandemia de COVID-19.

Quiero que sepan que a medida que avanzamos, nuestro plan se basará en la seguridad de nuestro personal y de los estudiantes, y nuestra meta será proporcionar opciones a las familias y consistencia.

Espero que se tomen unos minutos para revisar la información que se encuentra a continuación y den su opinión a través de la encuesta. Sus comentarios son muy importantes para hacer nuestra planificación.

Atentamente,

Dr. Theresa Battle, Superintendente

El Departamento de Educación de Minnesota (MDE) ha pedido a los distritos escolares planificar tres posibles escenarios para el desarrollo del año escolar 2020-21. A continuación se describen esos escenarios.

Independientemente del modelo que se elija, debe saber que los padres tendrán una opción para elegir un aprendizaje 100 por ciento a distancia para los estudiantes si tienen una necesidad médica específica o simplemente aún no se sienten cómodos enviando a los estudiantes de regreso a la escuela. Además, para toda enseñanza presencial, estableceremos mayores precauciones de salud basadas en las recomendaciones de profesionales de la salud pública.

 • Presencial: Los estudiantes regresarían a la escuela como de costumbre, pero con mayores precauciones de salud, como el uso de mascarillas, mayor limpieza, distanciamiento social y otras medidas, según lo recomendado por expertos en salud pública.
 • Aprendizaje a distancia 2.0: Se continúa con el aprendizaje a distancia con algunos cambios basados en lo que aprendimos en primavera, gracias a los comentarios de estudiantes, docentes y familias. Por ejemplo, se puede incluir enseñanza “en simultáneo”, es decir, horas en que los estudiantes se encuentren en línea al mismo tiempo que sus docentes. También se pueden incluir algunas experiencias presenciales para aquellos estudiantes con necesidades específicas.
 • Modelo híbrido: Una combinación de aprendizaje presencial y a distancia. Los estudiantes se pueden dividir en grupos, un grupo asiste a la escuela en persona algunos días, mientras que el otro grupo participa en el aprendizaje a distancia. Los grupos se alternarían, de esta manera todos los estudiantes tendrían algo de interacción en persona. Debido a sus necesidades, puede que los estudiantes más jóvenes y los estudiantes que entran a un nivel nuevo (6.° grado y 9.° grado) tengan más tiempo de clases presenciales porque necesitan más apoyo e interacción social.

Esperamos que el estado proporcione la instrucción sobre el modelo que usaremos para el 27 de julio. Con las opiniones del personal y las familias, esperamos anunciar nuestro plan a principios de agosto. 

Tome la encuesta en Español


Waxa ka hadhay 7 cisho inta uu ka bilaabmayay anad dugsiyeedkii 2020-21. Wali waxa jira wax aan la hubin, oo dabcan ay ku jirto sida iskuulku u eekan karo dayrtan. Waxa aan qorshaynaynaa isku dayo faro badan, siddo kale kalsooni ayaan ku qabaa hogaamiyayaasha iskuulka ee halabuurka leh iyo shaqaalaheenu in ay samayn doonan qorshe ku sal go’an waxa u fiican ardayda isla mar ahaantana ay ka muuqato mabaadi’deena bulsheed. 

.In kasta oo aan u malaynayo in aan si fiican uga jawaabnay xaaladdii adkayd, haddana se waxa aan ognahay in waxbarashadii fogayd aanay fiicnayn. Waanu horumarin doonaa waxbarashada fog annaga oo ku salaynayna wixii aan baranay, laakiin taasi badal u noqon mayso faa’idooyinki uu laha macalinku iyo waliba is-dhexgalka ka dhaca iskuulada. Tani waxa ay inagaga tagaysaa in aan kala doorano rabitaanka dhigashada iskuulka iyo baahida in aan samayno isbadallo si aan qof walba u ilaalino badqabkisa inta lagu jiro xanuunkan safmarka ah ee COVID-19. 

Waxa aan doonayaa in aad ogaato in inaga oo horre u socona, haddana qorshaheenu uu ku salaysnaan doono badbaadada shaqaalaheena iyo ardaydeena, hadafkeenuna a uu noqon doono in aan siino qoysaska ikhtiyaaro iyo waliba joogtayn.

Waxaan rajaynaya in aad ku qaadan doonto waxooga daqiiqado ah si aad u fiiriso macluumadkan hoose oo aad buuxiso sahamintan. Falcelintaadu aad ayay muhiim ugu tahay qorshayntayada. 

Daacadloow,

Dr. Theresa Battle, Kormeeraha Guud

Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) waxa ay waydiisatay iskuulada degmooyinka ku yaal in uu qorshahoodu kala doorto saddex xaaladood oo dhici kara marka ay timaado siddii wax loo dhigan lahaa sanad dugsiyeedkan 2020-21. Sharaxaadda saddexdaas xaaladood waxa ay ka muuqdan halkan hoose.  

Ayadoon loo eegayn nooca la doorto, fadlan ogow in waalidiintu ay haystaan ikhtiyaar ah in ay u doori karaan ardaydooda waxbarashada fog boqolkiba boqol haba ahaato sababtu in ay leeyihiin daryeel caafimaad oo gaara ama kaliya aanay raaxo ku dareemayn in ay ardaydooda usoo diraan iskuulka wali. Intas waxa dheer, hagitaan walba oo shakhsiyadeed, waxa aan siin doona ka hortagyo caafimaad oo tiro badan oo ku salaysan soo jeedinta xirfadlayaasha caafimaadka dadweynaha.

 • Iskuul Imaanshiyo: Ardaydu waxa ay ugu soo laaban doonan iskuulka sidii caadiga ahayd, laakiin waxa la kordhin doonaa taxadarada caafimaaka oo ay ka mid yihiin xidhashada af-dabool, kordhinta nadiifinta, kala fogaanshiyaha bulshada, iyo tallaabooyinka ay soo jeediyeen khabiirada caafimaadka dadweynahu.
 • Waxbarashada Fog 2.0:  In loo sii wado waxbarashada fog  dhammaan ardayda iyada oo aan ku samaynay waxkabadel ku salaysan wixi aan baranay gu’gii waanay ku mahadsanyihiin falcelintooda ardaydu, macalimiinta iyo qoysasku. Tusaale ahaan, tan waxa lagu soo dari karaa hagitaan ‘’isku-dhafan’’, taas micnaheedu waxa weeyaan in ardaydu noqon doonan qaar khadka ku jira isla wakhtiga uu macalinku isna khadka ku jiro. Waxa kale oo laga yaabaa in ay ku jirto waxooga kulan shakhsiyadeed oo loogu talo galay ardayda leh baahiyaha gaarka ah. 
 • Hab isku-dhafan: Isku darka fasalo caadi loo dhiganayo iyo waxbarashada fog. Ardayda waxa loo kala qaybin laba kooxood, iyadoo  marka uu midi imaado fasalka ka kalana uu ka qayb-gali doono waxbarashada fog. Kooxuhu way is-badeli doonan si dhammaan ardaydu u wada helaan isdhexgalka. Iyada oo loo eegayo baahidooda, ardayda da’da yar iyo ardayda galaysa heer cusub ( fasalka 6aad iyo fasalka 9aad) waxa ay heli doonan in wakhtiyo badan yimaadan iskuulka sababto oo ah iyagu aad ayay ugu baahan yihiin is-dhexgelka bulshada iyo tageerada.   

Waxaan ka rajaynaynaa gobolku in uu bixiyo tilmaamaha July 27 iyo habka aan isticmaali doono. Soo jeedinta ka timid shaqaalaha iyo qoysaska, waxaan fileynaa inaan ku dhawaaqno qorshaheenna horaanta August. . 

Sahanka kuqaado luqada Somaliga

 

 

Posted in Announcements, Fall Planning

Burnsville High School teacher earns top educator award for dedication to students

Posted on July 14, 2020

Burnsville High School math and AVID teacher Jenna Gomer received the Carpenter Teacher of the Year Award for her dedication and commitment to students. 

BestPrep, a non-profit organization that prepares students with business, career and financial literacy skills, recognizes one teacher each year who embodies the vision of BestPrep in honor of Joan Carpenter, who was a teacher in the Robbinsdale School District for more than 25 years.

Click here to watch the video recognition of Gomer.

“Jenna is an outstanding teacher and great educator who has partnered with us in so many ways to advance her classroom and strengthen her teaching,” said Bonnie Vagasky, BestPrep vice president of educational programs. “She stands out as her involvement with BestPrep spans most of our programs, including eMentors, Classroom Plus, Technology Integration Workshop, Minnesota Business Venture and so much more. Her dedication to the education of Burnsville and One91 students is enduring and admirable. Her commitment is unmatched.”

Gomer will receive her award at a virtual luncheon in October. The luncheon, which was initially slated for last May, will include business representatives, BestPrep board of directors, fellow educators and students. 

Learn more about BestPrep and their work at https://bestprep.org/.

Posted in Announcements, Achievement | Tagged AVID, BestPrep

Pandemic-Electronic Benefit Transfer (P-EBT) deadline extended through July 31

Posted on July 10, 2020

The Minnesota Department of Human Services is offering additional funds for the families of children ages 5 to 18 who qualify for free and reduced-price meals. This new program, called Pandemic EBT (P-EBT), will provide $325 per child that families can use to purchase nutritious food for their household. Families with children who received free or reduced-price meals at school, and who were between the ages of 5 and 18 on Sept. 1, 2019, may qualify.

The application window will be extended through July 31, 2020.

Benefits are available to two groups:

 • Families receiving Minnesota Family Investment Program (MFIP) or Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits on March 18, 2020. Benefits for these families were issued automatically and appeared on their EBT balance on May 30, 2020.
 • Families receiving free or reduced-price school meals, but not SNAP or MFIP benefits. These families need to fill out a short application for a P-EBT card. Families can apply between June 8, 2020, and July 31, 2020. If approved, families will receive a P-EBT card in the mail, which will arrive with the funds preloaded.

You can find sample outreach materials on the MDE website, including a flyer translated into Hmong, Russian, Somali and Spanish.

Posted in Announcements | Tagged Coronavirus

Planning is underway for Fall 2020 school, opportunities for input

Posted on July 9, 2020

One91 Families,

As you may have seen announced earlier this summer, the Minnesota Department of Education (MDE) is asking school districts to plan for three possible scenarios when it comes to conducting the 2020-21 school year: 

 • typical in-person learning, 
 • a hybrid of in-person and distance learning, and 
 • a continuation entirely of distance learning. 

They’ve made it clear that part of the reason districts should plan for all three scenarios is that it’s possible we may need to change from one system to another as the school year continues. 

As we develop these plans, we’ll always rely on guidance from health experts, and we want to ensure our plans meet the needs of our students, staff and families. To help do that, we’ll be asking for your feedback on a draft plan after the state announces their guidance. 

Governor Walz announced this week that he plans to provide guidance later this month, so please watch for a survey soon.

We expect to announce a final plan in early August, providing as much as four weeks before the planned start of the school year on Sept. 7. 

There is a lot of work to be done in a short period of time. Based on our collective response to this pandemic so far, I’m confident that we’ll move forward with solutions that represent our values as a district. 

Sincerely,

Dr. Theresa Battle, Superintendent


Estimadas familias de One91

Como puede haber visto anunciado a principios de este verano, el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) está pidiendo a los distritos escolares que planifiquen tres escenarios posibles a la hora de llevar a cabo el año escolar 2020-21: 

 • aprendizaje típico en persona, 
 • un híbrido de aprendizaje en persona y a distancia, y
 • una continuación del aprendizaje a distancia.

Dejaron en claro que parte de la razón por la cual los distritos deberían planificar los tres escenarios es que es posible que necesitemos cambiar de un sistema a otro a medida que continúa el año escolar.

A medida que desarrollamos estos planes, siempre confiaremos en la orientación de expertos en salud y queremos asegurarnos de que nuestros planes satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias. Para ayudar a hacer eso, le pediremos su opinión sobre un proyecto del plan después de que el estado anuncie su orientación.

El gobernador Walz anunció esta semana que planea brindar orientación a fines de este mes, así que espere una encuesta pronto.

Esperamos anunciar un plan final a principios de agosto, que proporcione hasta cuatro semanas antes del inicio previsto del año escolar el 7 de septiembre.

Hay mucho trabajo por hacer en un corto período de tiempo. Basado en nuestra respuesta colectiva a esta pandemia hasta ahora, estoy segura de que avanzaremos con soluciones que representen nuestros valores como distrito. 

Sinceramente, 

Dr. Theresa Battle, Superintendente


Khoysaska Khaaligahoow, 

Sidaad hore u aragteen warbixino ama dhawaaqyo bilowgii xagaagan, waaxda Waxbarshada ee Minnesota (MDE) waxay weydiisaneysaa dugsiyada degmooyinka in ay qorsheeyaan seddex marxaaladood oo suurta gal noqon karta in loo dhigto iskuulka sanad dugsiyeedka 2020-21:

 • waxbarashada caadiga qof ahaan la imanayo dugsiga
 • Mid isku dhex jirta waxbarasho la imanayo iyo waxbarshada fog iyo
 • Mid kuli waxbarashada fog ee khadka 

Waxaa noola cadeeyeen sababaha ay muhiim utahay in ay degmooyinka u qorsheystaan ama diyaar u ahaadaan dhammaan saddexdan marxaaladood madaama suuragal tahay in loo baahdo in isbedel la sameeyo ee nidaamkii hore lagu bedelayo ama dadku doortaan mid ka mid ah marxaladaha kore sannad dugsiyeedku intuu sii socdo.

Intaan qorshaynayno ama diyaarinayno marxaladahan, waxaan had iyo jeer ku kalsoon nahay talada iyo hagida xubnaha khibrada u leh caafimaadka, waxaanna dooneynaa inaan hubinno qorshayaasheena inay daboolaan baahiyaha ardaydeena, shaqaalaheena iyo qoysaskeena. Waxaan idinka codsanaynaa in aad na caawisaan si la sameeyo marxaladahan, waxaan ku weydiisan doonnaa jawaab-celintaada ku saabsan qorshaha aan dhamaystirneen ka dib marka gobolku ku dhawaaqo hagitaankooda ama taladooda.

Guddoomiyaha Walz ayaa isbuucan ku dhawaaqay inuu qorshaynayo bixinta tilmaamo iyo hagitaan dhamaadka bishaan, sidaa darteed fadlan la soco sahamiska la soo diri doona goor dhaw.

Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhawaaqno qorsheheena kama dambeyn  bilowga Ogoosto, oo aan ku bixin doono qorshaha afar toddobaad kahor bilowga sannad dugsiyeedka 7da Sebteember.

Waxaa inoo yaala shaqooyin badan roo abno in lagu qabto muddo gaaban gudaheed. Arintaan oo ku saleysan jawaab wadajirka ah ee bandaamigab/baraskan intuu dhacay ilaa iyo hadda, Waxaan ku kalsoonahay inaan horay ugu socon doonno, dadaalkeenana uu matalaya qiimaha degmadeena.

Si daacad ah,
Dr. Theresa Battle, 
Maamulaha Guud Degmadda
 
Posted in Fall Planning | Tagged Coronavirus

Burnsville High School junior earns scholarship, finds passion for filmmaking

Posted on July 9, 2020

Burnsville High School junior Lesly Yalith Rodriguez Ruelas was one of six winners in the National Association of College Admissions Counseling’s 2020 Student Video Essay Contest (NACAC). Winners of the contest, which was sponsored by Indie Atlantic Films, were announced in April. Lesly earned a $1,000 scholarship for her submission.

The contest was open to high school juniors and seniors and community college students in Minnesota. In their video, students had to answer the prompt, "Why is continuing your education after high school important to you?"

Through classwork in Media Production and Film as Literature, a new class offered at Burnsville High School and taught by Sheana Eggers, Lesly found her passion for filmmaking. She honed her skills while participating in Blaze Weekly, the school’s weekly news broadcast. Lesly now plans to study cinematography in college. As a first-generation college student, Lesly is excited to have found her pathway and looks forward to what the future holds. 

“I am really looking forward to finding out what colleges will accept me as their student for the fall of 2021,” said Lesly. “I am really nervous but excited for that day when I get a response from colleges that I apply to.”

“Through my classwork, I learned a lot of myself,” said Lesly. “I learned to become more patient and improvise when the shots I took didn’t come out very good. I learned that I’m really good at improvising when I didn't have the materials that others would have to create good films. Along with that, I learned that a ‘good’ film isn’t just about how good the equipment is that you are using. But, it’s about the creativity – to create something people will enjoy watching. And, that’s what I did. I got creative with what I had to make something I was proud of.”

You can watch Lesly’s video here: https://www.youtube.com/watch?v=u9qhz0YrEIs&feature=youtu.be

For more information about NACAC and the video essay contest, please visit https://www.nacacconference.org/information/student-scholarship-contest/

 
Posted in Announcements, Student Success | Tagged Pathways

Pages